Felvidéki Város és Vidéke Célalapok
 

Az 1993-tól működő Város és Vidéke Célalaphálózat lényege, hogy az Alapítók az alapítványi tőke nagyobbik részét 24 kis régióra osztották fel. Ezek a régiók behálózzák a felvidéki magyarság által lakott dél-szlovákiai területsávot (Dunaszerdahely, Érsekújvár, Galánta, Gúta, Ipolyság, Kassa, Királyhelmec, Komárom, Léva, Losonc-Fülek, Nagykapos, Nagykürtös, Nagymegyer, Nyitra, Párkány, Pozsony, Rimaszombat, Rozsnyó, Somorja, Szenc, Szepsi, Tornalja, Vágsellye, Zselíz). 2001-ben a Losonc-Fülek régió különvált, ennek folytán jelenleg 25 Célalap működik. Ez a Célalap-hálózat, amely Pozsonytól Nagykaposig húzódik minden évben a kitűzött célok megvalósítása érdekében pályázatokat hirdet, támogatásokat oszt, amellyel segíti az egyes régiókban a magyar kultúra és oktatás ügyét. Emellett ezek a Célalapok a Rákóczi Szövetséggel együttműködve társadalom-szervezői tevékenységet is folytatnak, ezek közül kiemelhető az óvodai és iskolai beiratkozási programjában való részvétel.

Minden Célalap működtetésére a helyi magyar közösségek intézményeinek, szervezeteinek képviselőiből széleskörű munkabizottság alakult, amelyek egyúttal Szlovákiában bejegyzett jogi személyként (a legtöbb esetben Polgári Társulásként) működnek. Ezek a Társulások a hálózat jobb érdekérvényesítése érdekében létrehozták ernyőszervezetüket, a Szülőföldön Magyarul Társulást. A tavalyi évben az Alapítvány Kuratóriuma 8 Célalap részére (Vágsellye és Vidéke Célalap, Nagymegyer és Vidéke Célalap, Galánta és Vidéke Célalap, Királyhelmec és Vidéke Célalap, Somorja és Vidéke Célalap, Párkány és Vidéke Célalap, Pozsony Város és Vidéke, Zselíz és Vidéke Célalap) fizetett ki pályázataik alapján támogatást. A támogatások összege 3 099 402.-Ft volt.

A Felvidéki Város és Vidéke Célalap-hálózat regionális tagszervezetei 2011-ben két alkalommal, ősszel és tavasszal tartottak közgyűlést, mindkét alkalommal Budapesten, amelyek keretében ernyőszervezetük, a Szülőföldön Magyarul Társulás és a Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvány képviselőivel egyeztették közös programjaikat, teendőiket.

Szakalapok

A városi célalapokon kívül több szakterületet megcélzó Szakalap működik az Alapítvány keretében. Ide tartoznak a csehországi és szlovákiai egyetemeken, főiskolákon működő diákszervezetek alapjai, valamint az Alapítvány által fontosnak tartott, a kultúra és az oktatás területére eső tevékenységeket támogató alapok (Sajtó- és könyvkiadás Szakalap, Beíratkozási Program Szakalap, Felvidéki Magyar Oktatásért Szakalap, Jedlik Ányos Szakalap). A Szakalapok közé be nem illeszthető beérkezett pályázatok a Törzsalapból támogathatók.

Az egyes szakalapokból és a törzsalapból összesen 9 pályázat került elbírálásra. A pályázatokra megítélt támogatás 1 425 000.-Ft volt. Bessey- Tatárik díjban 5 diák részesült, a díjak összege 150 000 Ft. A Jedlik Ányos szakalap célja, hogy a határon túli, elsősorban a felvidéki és a kárpátaljai magyar fiatalok számára a Magyarországon való tanulást segítse. A Kuratórium a Jedlik Ányos Szakalap támogatásait az Alapító szándékának megfelelően 2009-ben korlátozta, 2010 és 2011-ben pedig teljesen letiltotta.

Az Alapítvány fentiek mellett közreműködik a felvidéki óvodai karácsonyi ajándékakció megvalósításában.
  

  Város és vidéke Célalap neve Vezető
1 Dunaszerdahely Dunaszerdahely és Vidéke Polgári Társulás - Občianske Združenie Dunajská Streda a okolie Ibolya Olivér
2 Érsekújvár Érsekújvár és Vidéke Célalap - Fond Castrum Novum Szabó Dezső
3 Fülek Regio Philek - Spoločnosť Regio Philek RNDr. Tomolya Róbert
4 Galánta Galánta és Vidéke Társulás - Zdruzenie Galanta a okolie Horváth Adrián
5 Gúta Gúta és Vidéke Polgári Társulás - Občianske združenie Kolárovo a okolie Angyal Adrianna
6 Ipolyság Ipolyság és Vidéke Célalap - Účelový fond Šiah a okolia Bóna Zsolt
7 Kassa Kassai Polgári Társulás - Civitas Cassoviensis Havasi Péter
8 Királyhelmec Tempora Orientia Polgári Társulás - TEMPORA ORIENTIA Občianske združenie za kultúru a rozvoj Južného Zemplína Leczo Bernadett
9 Komárom Komárom és Vidéke nem beruház. Alap - Komárno a okolie neinvestičný fond Varga Anna
10 Léva Lévai Városi Célalap - Združenie Revicky Urbán Zoltán
11 Losonc Losonc és Vidéke Célalap Csúsz Péter
12 Nagykapos Nagykapos és Vidéke Társulás - Združenie Veľké Kapušany a okolie Gabri Rudolf
13 Nagykürtös Nagykürtös és Vidéke Marinyec Judit
14 Nagymegyer Nagymegyer és Vidéke Polgári Társulás - Občianske Združenie Veľký Meder Rostás László
15 Nyitra Nyitra és Vidéke nem beruházási alap - Nitra a okolie neinvestičný fond Zilizi Zoltán
16 Párkány Párkány és Vidéke Kulturális Társulás - Kultúrne združenie Štúrovo a okolie Himmler György
17 Pozsony Pozsonyi Városi Célalap - Posonium Polgári  Társulás - Združenie občanov Posonium Varga Mária
18 Rimaszombat Rákóczi Szövetség Gömörben Polgári Társulás - Združenie Rákócziho v Gemeri Homoly Erzsébet
19 Rozsnyó Rozsnyó és Vidéke Alapítvány - Nadácia Rožňava a okolie Palcsó Erzsébet
20 Somorja Somorja és Vidéke Kulturális Társaság - Kultúrne združenie Šamorín a okolie Zacharov Erika
21 Szenc Szenc és Vidéke Társulás - Združenie Senec a okolie Duray Rezső
22 Szepsi Szepsi és Környéke Társulás - Združenie Moldova a okolie Köteles László
23 Tornalja RSZ Baráti Köre - Tornalja és Vidéke PT - Združenie priateľov Rákócziho - Tornaľa a okolie Molnár Imre
24 Vágsellye Vágsellye és Vidéke Polgári Társulás - Občianske združenie Šala a okolie Botka Ferenc
25 Zselíz Rákóczi Baráti Társaság Zselíz - Združenie priateľov Rákócziho Želiezovce Mácsadi János