Sorszám

Dátum

Időpont

Célalap/Régió

Település

Helyszín

Létszám

1. 2020.08.30 9.30 Szepsi és Vidéke Szepsi Szepsi Boldog Salkaházi Sára Magyar Tannyelvű Egyházi Alapiskola 13
2. 2020.08.30. 14.00 Szepsi és Vidéke Buzita Buzitai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 15
3. 15.30 Méhészudvarnok Méhészudvarnoki Szent István Magyar Tannyelvű Egyházi Alapiskola
4. 2020.09.02. 8.00 Gúta és Vidéke Lakszakállas Lakszakállasi Kultúrház 117
5. 9.00 Tany Tanyi 1-4. osztályos Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
6. 10.00 Csicsó Csicsói Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda
7. 11.00 Nemesócsa Nemesócsai Móra Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
8. 13.00 Gúta Gútai Nagyboldogasszony Római Katolikus Plébánia templom
9.
10. 14.00 Gúta Gútai Corvin Mátyás Magyar Tannyelvű Alapiskola
11. 15.00 Gúta Gútai II.Rákóczi Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
12.
13. 2020.09.02. 8.00 Rozsnyó és Vidéke Rozsnyó Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolája 49
14. 9.30 Várhosszúrét Várhosszúréti Magyar Tannyelvű Alapiskola
15. 11.00 Rozsnyó Rákóczi Magyar Ház
16. 2020.09.02. 8.30 Komárom és Vidéke Komárom Komáromi Eötvös Utcai Magyar Tannyelvű Alapiskola 55
17. 2020.09.02. 9.00 Ipolyság és Vidéke Ipolyszakállos Ipolyszakállosi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda 63
18. 9.00 Ipolyvisk Ipolyviski Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 
19. 9.00 Ipolyság Ipolysági Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola
20. 9.00 Palást Palásti Palásthy Pál Egyházi Alapiskola
21. 9.00 Ipolyság Ipolysági Pongrácz Lajos Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
22. 9.00 Alsószemeréd Alsószemerédi Magyar Tannyelvű Alapiskola
23. 9.00 Szalatnya Szalatnyai Magyar Tannyelvű Alapiskola
24. 2020.09.02. 8.00 Nagykapos és Vidéke Kaposkelecsény Kaposkelecsényi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 121
25. 8.30 Nagyszelmenc Nagyszelmenci Dobó István Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
26. 9.30 Mátyócvajkóc Mátyócvajkóci Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
27. 10.00 Nagykapos Nagykaposi Erdélyi János Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
28. 11.00 Vaján Vajáni Magyar Tanítási Nyelvű Református Egyházi Alapiskola
29. 11.30 Csicser Csicseri Magyar Tannyelvű Alapiskola
30. 12.00 Deregnyő Deregnyői 1.-4. osztályos Szlovák és Magyar Tannyelvű Alapiskola
31. 13.00 Mokcsamogyorós Mokcsamogyorósi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
32. 15.00 Nagykapos Nagykaposi Magyar Tannyelvű Speciális Alapiskola
33. 2020.09.03. 10.00 Kassa és Vidéke Kassa Kassai Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola 30
34. 2020.09.03. 8.00 Királyhelmec és Vidéke Ladmóc Ladmóci Magyar Tannyelvű Alapiskola 72
35. 8.30 Bodrogszerdahely Bodrogszerdahelyi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
36. 9.15 Szomotor Szomotori Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
37. 10.00 Nagykövesd Nagykövesdi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
38. 11.00 Nagygéres Nagygéresi Szlovák Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
39. 11.45 Kisgéres Kisgéresi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
40. 12.30 Perbenyik Perbenyiki 1-4. osztályos Magyar Tannyelvű Alapiskola
41. 13.15 Bodrogszentes Bodrogszentesi 1-4. osztályos Magyar Tannyelvű Alapiskola
42. 14.00 Boly Bolyi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda
43. 14.45 Zétény Zétényi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda
44. 2020.09.03. 10.00 Galánta és Vidéke Nádszeg Nádszegi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda 86
45. 10.45 Alsószeli Alsószeli  Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda és Alapiskola 
46. 11.20 Felsőszeli Felsőszeli Széchenyi István Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda
47. 12.10 Tallós Tallósi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda
48. 12.45 Pozsonyvezekény Pozsonyvezekényi 1-4. osztályos Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
49. 14.30 Hidaskürt Hidaskürti Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda
50. 15.15 Feketenyék Feketenyéki 1-4. osztályos Magyar Tannyelvű Alapiskola
51. 16.00 Vízkelet Vízkeleti Magyar Tannyelvű Alapiskola
52. 2020.09.04. 8.00 Galánta és Vidéke Vága Vágai Magyar Tannyelvű Alapiskola 79
53. 8.30 Nagymácséd Nagymácsédi Mészáros Dávid Alapiskola és Óvoda
54. 9.10 Magyardiószeg Magyardiószegi Petőfi Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda
55. 10.00 Nagyfödémes Nagyfödémesi Borsos Mihály Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda
56. 10.40 Jóka Jókai Gregorovits Lipót Magyar Tannyelvű Alapiskola
57. 12.00 Galánta Galántai Kodály Zoltán Magyar Tannyelvű Alapiskola
58. 2020.09.04. 8.00 Királyhelmec és Vidéke Királyhelmec Királyhelmeci Helmeczy Mihály Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 84
59. 8.45 Királyhelmec Királyhelmeci Magyar Tanítási Nyelvű Speciális Alapiskola
60. 9.30 Bacska Bacskai 1-4. osztályos Magyar Tannyelvű Alapiskola
61. 10.00 Battyán Battyáni Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
62. 11.00 Tiszacsernyő Tiszacsernyői Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
63. 12.00 Nagytárkány Nagytárkányi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
64. 13.00 Bély Bélyi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
65. 2020.09.07 12.00 Dunaszerdahely és Vidéke Dunaszerdahely Dunaszerdahelyi Szent János Magyar Tannyelvű Egyházi Alapiskola és Óvoda 201
66. 12.30 Dunaszerdahely Dunaszerdahelyi Kodály Zoltán Magyar Tannyelvű Alapiskola
67. 14.00 Dunaszerdahely Dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Magyar Tannyelvű Alapiskola
68. 15.00 Dunaszerdahely Dunaszerdahelyi Szabó Gyula Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
69. 2020.09.07. 9.00 Fülek és Vidéke Béna Bénai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda  122
70. 9.00 Bolgárom Bolgáromi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 
71. 9.00 Csákányháza Csákányházi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
72. 9.00 Csomatelke Csomatelki Szlovák és Magyar Tannyelvű Alapiskola 
73. 9.00 Fülek Füleki II. Koháry István Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
74. 9.00 Fülek Füleki Mocsáry Lajos Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
75. 9.00 Fülekpüspöki Fülekpüspöki Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
76. 9.00 Gömörsíd Gömörsídi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
77. 9.00 Ragyolc Ragyolci Szlovák és Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda
78. 2020.09.07. 8.00 Érsekújvár és Vidéke Kürt Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 97
79. 9.30 Udvard Udvardi Majthényi Adolf Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
80. 10.30 Zsitvabesenyő Zsitvabesenyői Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
81. 11.30 Nyitranagykér Nyitranagykéri Szlovák és Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda
82. 13.00 Tardoskedd Tardoskeddi Szemerényi Károly Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
83. 15.00 Szímő Szimői Jedlik Ányos Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
84. 16.00 Érsekújvár Érsekújvári Czuczor Gergely Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
85. 2020.09.07. 9.10 Tornalja és Vidéke Gömörfüge Gömörfügei Magyar Tannyelvű Alapiskola 137
86. 9.50 Kálosa Kálosai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
87. 10.40 Gömörmihályfalva Gömörmihályfalvi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
88. 11.30 Gömörfalva Gömörfalvi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
89. 12.35 Deresk Dereski Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
90. 13.20 Gice Gicei 1-4. osztályos Szlovák és Magyar Tannyelvű Alapiskola
91. 13.50 Beretke Beretkei Magyar Tannyelvű Alapiskola
92. 14.20 Sajógömör Sajógömöri Magyar Tannyelvű Alapiskola
93. 15.05 Tornalja Tornaljai Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
94. 2020.09.07. 8.30 Komárom és Vidéke Csallóközaranyos Csallóközaranyosi Kóczán Mór Alapiskola és Óvoda 90
95. 9.10 Ekel Ekeli Hetényi János Alapiskola és Óvoda
96. 10.00 Keszegfalva Keszegfalvi Lőrincz Gyula Szlovák és Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
97. 10.30 Megyercs Megyercsi Magyar Tannyelvű Alapiskola
98. 11.30 Martos Martosi Magyar Tanítási Nyelvű Református Alapiskola
99. 12.10 Naszvad Naszvadi Magyar Tannyelvű Alapiskola
100. 12.50 Ógyalla Ógyallai Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda
101. 13.45 Perbete Perbetei Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
102. 14.30 Komáromszentpéter Komáromszentpéteri Kossányi József Alapiskola és Óvoda
103. 2020.09.07. 10.00 Somorja és Vidéke Lég Légi Benyovszky Rudolf Magyar Tannyelvű Alapiskola 145
104. 11.00 Nagyszarva Nagyszarvai Magyar Tannyelvű Alapiskola
Sárosfai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
105. 12.00 Tejfalu Tejfalui Magyar Tannyelvű Alapiskola 
106. 14.00 Somorja Somorjai Corvin Mátyás Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
107. 15.30 Béke Békei Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
108. 16.00 Csallóközcsütörtök Csallóközcsütörtöki Szlovák és Magyar Tannyelvű Alapiskola
109. 17.00 Csenke Csenkei Bódis József Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda
110. 17.30 Nagymagyar Nagymagyari Magyar Tannyelvű Alapiskola 
111. 2020.09.07. 8.00 Vágsellye és Vidéke Vágsellye Vágsellyei Pázmány Péter Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda 114
112. 9.00 Szelőce Szelőcei Osztényi Leander  Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda
113. 10.00 Vágkirályfa Vágkirályfai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
114. 11.00 Deáki Deáki Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
115. 12.00 Pered Peredi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
116. 13.00 Zsigárd Zsigárdi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
117. 14.00 Vágfarkasd Vágfarkasdi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda
118. 15.00 Negyed Negyedi Pongrácz Ágoston Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
119. 2020.09.08. 14.00 Nagykürtös és Vidéke Ipolynyék Ipolynyéki Balassi Bálint Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 27
120. 14.30 Ipolybalog Ipolybalogi Ipolyi Arnold Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
121. 15.30 Csáb Csábi Szlovák és Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda
122. 16.00 Lukanénye Lukanényei Szlovák és Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda
123. 17.00 Ipolyvarbó Ipolyvarbói Mikszáth Kálmán Magyar Tanítási Nyelvű Alapsikola
124. 2020.09.08. 8.30 Komárom és Vidéke Hetény Hetényi Tarczy Lajos Magyar Tannyelvű Alapiskola 97
125. 9.10 Marcelháza Marcelházi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
126. 9.45 Madar Madari Édes Gergely Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
127. 10.20 Bátorkeszi Bátorkeszi Kováts József Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
128. 11.00 Búcs Búcsi Katona Mihály Magyar Tannyelvű Alapiskola
129. 11.40 Karva Karvai Magyar Tannyelvű Óvoda és Alapiskola 
130. 12.20 Dunamocs Dunamocsi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
131. 13.00 Dunaradvány Dunaradványi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
132. 13.45 Izsa Izsai Döme Károly Alapiskola és Óvoda
133. 2020.09.08. 15.30 Pozsony és Vidéke Pozsonypüspöki Pozsonypüspöki Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda 44
134. 16.30 Pozsony-Óváros Pozsonyi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium
135. 2020.09.08. 8.00 Rimaszombat és Vidéke Nemesradnót Nemesradnóti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 151
136. 8.55 Dobóca Dobócai Magyar Tannyelvű Alapiskola
137. 9.35 Serke Serkei 1-4. osztályos Magyar Tannyelvű Alapiskola
138. 10.05 Rimasimonyi Rimasimonyi Magyar Tannyelvű Alapiskola
139. 10.35 Gesztete Gesztetei Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda
140. 11.40 Almágy Almágyi Magyar Nyelvű Alapiskola és Óvoda
141. 12.30 Újbást Újbásti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda
142. 13.25 Tajti Tajti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda
143. 14.10 Ajnácskő Ajnácskői Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda
144. 14.45 Balogfala Balogfalai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
145. 15.30 Várgede Várgedei Magyar Tannyelvű Alapiskola
146. 16.10 Gortvakisfalud Gortvakisfaludi Magyar Tannyelvű Alapiskola
147. 16.40 Feled Feledi Szombathy Viktor Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
148. 2020.09.08. 9.10 Tornalja és Vidéke Kövecses Kövecsesi 1-4. osztályos Magyar Tannyelvű Alapiskola 91
149. 9.30 Sajószentkirály Sajószentkirályi Magyar Tannyelvű Alapiskola
150. 9.50 Abafalva Abafalvi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda
151. 10.20 Sajólénártfalva Sajólénártfalvi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda
152. 11.20 Csíz Csízi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
153. 11.45 Cakó Cakói Magyar Tannyelvű Alapiskola
154. 12.35 Rimaszécs Rimaszécsi Magyar Tannyelvű Alapiskola
155. 15.10 Hanva Hanvai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
156. 15.35 Méhi Méhi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
157. 2020.09.08. 9.00 Szepsi és Vidéke Szepsi Szepsi Magyar Tannyelvű Alapiskola 91
158. 11.00 Alsólánc Alsólánci Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
159. 12.30 Torna Tornai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
160.
161. 2020.09.08. 8.00 Zselíz és Vidéke Csata Csatai Baross Gábor Magyar Tannyelvű Alapiskola 82
162. 8.45 Garamsalló Garamsallói Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
163. 9.15 Zselíz Zselízi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
Zselíz Zselízi Magyar Tanítási Nyelvű Speciális Alapiskola
164. 10.30 Nagysalló Nagysallói Magyar Tannyelvű Alapiskola
165. 11.45 Farnad Farnadi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
166. 12.45 Nagyölved Nagyölvedi Szlovák és Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
167. 13.45 Érsekkéty Érsekkétyi Magyar Tanítási Nyelvű Egyházi Alapiskola és Óvoda
168. 14.15 Sáró Sárói Szlovák és Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda
169. 2020.09.08. 9.30 Dunaszerdahely és Vidéke Csallóközkürt Csallóközkürti Magyar Tannyelvű Alapiskola 157
170. 10.00 Vásárút Vásárúti József Attila Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
171. 10.30 Pozsonyeperjes Pozsonyeperjesi Magyar Tannyelvű Alapiskola
172. 11.00 Kisudvarnok Kisudvarnoki Magyar Tannyelvű Alapiskola
173. 11.30 Nyékvárkony Nyékvárkonyi Móra Ferenc Magyar Tannyelvű Alapiskola
174. 12.00 Bős Bősi Amade László Magyar Tannyelvű Alapiskola
175. 13.30 Felbár Felbári Batthyány-Strattmann László Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
176. 14.00 Egyházgelle Egyházgellei Magyar Tannyelvű Alapiskola
177. 2020.09.09. 9.30 Dunaszerdahely és Vidéke Hegyéte Hegyétei Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 52
178. 10.00 Egyházkarcsa Egyházkarcsai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
179. 10.30 Nemeshódos Nemeshódosi Magyar Tannyelvű Alapiskola
180. 11.00 Nagyabony Nagyabonyi Magyar Tannyelvű Alapiskola
181. 11.30 Felsőpatony Felsőpatonyi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 
182. 12.00 Diósförgepatony Diósförgepatonyi Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda
183. 2020.09.09 13.00 Léva és Vidéke Léva Lévai Juhász Gyula Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 8
184. 2020.09.09. 16.00 Losonc és Vidéke Losonc Losonci Kármán József Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda 33
185. 2020.09.09. 14.00 Szenc és Vidéke Hegysúr Hegysúri Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 50
186. 15.00 Szenc Szenci Szenczi Molnár Albert Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
187. 16.30 Fél Féli Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
188. 2020.09.09. 8.10 Rimaszombat és Vidéke Baraca Baracai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 161
189. 9.00 Uzapanyit Uzapanyiti 1-4. osztályos Magyar Tannyelvű Alapiskola
190. 9.35 Nagybalog Nagybalogi Magyar Tannyelvű Alapiskola
191. 10.10 Bátka Bátkai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
192. 11.10 Rimaszombat Rimaszombati Tompa Mihály Magyar Tannyelvű Alapiskola
193. 12.05 Rimaszombat Rimaszombati Magyar Tanítási Nyelvű Református Alapiskola
194. 13.25 Rimaszombat Rimaszombati Dúsa úti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
195. 14.25 Guszona Guszonai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Guszona
196. 15.05 Rimajánosi Rimajánosi Magyar Tannyelvű Alapiskola
197. 15.35 Szútor Szútori Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
198. 2020.09.09. 8.30 Párkány és Vidéke Ipolyszalka Ipolyszalkai Turczel Lajos Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda 113
199. 9.30 Nána Nánai Magyar Tannyelvű Alapiskola
200. 10.00 Párkány Párkányi Ady Endre Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
201. 11.30 Muzsla Muzslai Endrődy János Magyar Tannyelvű Alapiskola
202. 12.30 Köbölkút Köbölkúti Stampay János Magyar Tannyelvű Alapiskola
203. 13.15 Kisújfalu Kisújfalvi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
204. 14.15 Szőgyén Szőgyéni Csongrády Lajos Magyar Tannyelvű Alapiskola
205. 15.30 Kéménd Kéméndi Kéméndi Petőfi Sándor Magyar Tannyelvű Alapiskola
206. 2020.09.09. 8.00 Rozsnyó és Vidéke Rozsnyó Rozsnyói Fábry Zoltán Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Középiskola 71
207. 10.00 Krasznahorkaváralja Krasznahorkaváraljai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
208. 11.00 Dernő Dernői Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
209. 12.30 Pelsőc Pelsőci Dénes György Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
210. 2020.09.10. 15.00 Rimaszombat és Vidéke Rimaszombat Rimaszombati Magyar Tanítási Nyelvű Speciális Alapiskola 3
211. 2020.09.10. 13.30 Komárom és Vidéke Komárom Komáromi Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 129
212. 15.00 Komárom Komáromi Marianum Magyar Tannyelvű Egyházi Iskolaközpont
213. 16.00 Komárom Komáromi Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
214. 2020.09.10. 11.30 Nagymegyer és Vidéke Ekecs Ekecsi Arany János Magyar Tannyelvű Alapiskola 175
215. 12.00 Nyárasd Nyárasdi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
216. 12.45 Alistál Alistáli Magyar Tannyelvű Református Egyházi Alapiskola
217. 13.15 Alistál Alistáli Corvin Mátyás Magyar Tannyelvű Alapiskola
218. 14.15 Padány Padányi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
219. 14.45 Csilizpatas Csilizpatasi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda
220. 15.15 Csilizradvány Csilizradványi Kóczán Mór Magyar Tannyelvű Alapiskola
221. 16.15 Nagymegyer Nagymegyeri Bartók Béla Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
222. 2020.09.14. 9.00 Máramarossziget és Vidéke Máramarossziget Máramarosszigeti Leöwey Klára Elméleti Líceum 1
223. 2020.09.15 14.00 (RO) Dés és Vidéke Dés Dési Ferences Kolostor 8
224. 2020.09.16 8.00 Munkácsi és Szolyvai régió Szernye Szernyei Általános Iskola 114
225. 9.30 Barkaszó Barkaszói Középiskola
226. 11.00 Csongor Csongori Általános Iskola
227. 2020.09.16 8.00 Felső-Tisza-Vidék Huszt Huszti Magyar Tannyelvű Általános Iskola 82
228. 9.30 Visk Viski Kölcsey Ferenc Középiskola
229. 11.00 Aknaszlatina Aknaszlatinai Bolyai János Középiskola
230. 12.15 Rahó Rahói Középiskola
231. 14.00 Kőrösmező Kőrösmezői 1. sz. Középiskola
232. 2020.09.16 9.00 Ungvári régió Kincseshomok Kincseshomoki Általános Iskola 223
233. 9.45 Szürte Szürtei Általános Iskola és Középiskola
234. 10.30 Tiszasalamon Tiszasalamoni Általános Iskola
235. 12.00 Tiszaásvány Tiszaásványi Általános Iskola
236. 12.30 Eszeny Eszenyi Bocskay István Általános Iskola és Középiskola
237. 13.00 Szalóka Szalókai Általános Iskola
238. 14.00 Tiszaágtelek Tiszaágteleki Általános Iskola
239. 14.30 Kisdobrony Kisdobronyi Általános Iskola és Középiskola
240. 15.15 Nagydoborny Nagydobronyi Általános Iskola és Középiskola
241. 2020.09.17 14.00 Nyitra és Vidéke Gímes Gímesi Szlovák és Magyar Tannyelvű Alapiskola 13
242. 15.00 Zsére Zsérei Szlovák és Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda
243. 16.00 Alsóbodok Alsóbodoki Szlovák és Magyar Tannyelvű Alapiskola
244. 17.00 Kolon Koloni Szlovák és Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda és Alapiskola
245. 2020.09.17 7.30 Nagyszőlősi régió Tiszabökény Általános Iskola 172
246. 8.50 Tiszapéterfalva Középiskola
247. 9.40 Forgolány Általános Iskola
248. 10.30 Batár Elemi Iskola
249. 11.10 Nevetlen Középiskola
250. 12.00 Akli Oktatási -  Nevelési Központ
251. 12.40 Aklihegy Oktatási -  Nevelési Központ
252. 13.40 Nagypalád Középiskola
253. 14.30 Fertősalmás Általános Iskola
254. 15.20 Tiszaújlak Középiskola
255. 16.00 Tiszakeresztúr Oktatási -  Nevelési Központ
256. 2020.09.17 8.00 Beregszászi régió Csetfalva Csetfalvai Általános Iskola 143
257. 8.40 Sárosoroszi Sárosoroszi Általános Iskola
258. 9.20 Bene Benei Általános Iskola
259. 10.00 Nagymuzsaly Nagymuzsalyi Középiskola
260. 10.45 Nagyborzsova Nagyborzsovai Általános Iskola
261. 11.30 Mezővári Mezővári II. Rákóczi Ferenc Középiskola
262. 12.40 Halábor Halábori Általános Iskola
263. 13.20 Badaló Badalói Általános Iskola
264. 14.10 Tiszacsoma Tiszacsomai Középiskola
265. 14.40 Mezőgecse Mezőgecsei Általános Iskola
266. 2020.09.18 8.00 Munkácsi és Szolyvai régió Izsnyéte Izsnyétei Általános Iskola 134
267. 9.00 Dercen Derceni Középiskola
268. 10.00 Fornos Fornosi Általános Iskola
269. 11.00 Beregrákos Beregrákosi Általános Iskola
270. 12.10 Szolyva Szolyvai Oktatási-Nevelési Központ
271. 13.30 Munkács Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola
272. 2020.09.18 12.00 (RO) Hunyad megye Déva Dévai Téglás Gábor Elméleti Líceum 12
273. 2019.09.19 7.30 Nagyszőlősi régió Csepe Oktatási -  Nevelési Központ 141
274. 8.10 Feketeardó Középiskola
275. 9.30 Szőlősgyula Általános Iskola
276. 10.50 Tiszaújhely Középiskola
277. 11.40 Fancsika Általános Iskola
278. 12.40 Nagyszőlős Középiskola
279. 14.30 Verbőc Középiskola
280. 16.00 Salánk Középiskola
281. 2020.09.21 11.00 Felső-Tisza-Vidék Técső Técsői Hollósy Simon Középiskola 61
282. 2020.09.22 18.00 (RO) Hunyad megye Szászváros Szászvárosi Dr. Aurel Vlad Általános Iskola 11
283. 2020.09.22 7.45 Beregszászi régió Beregszász Beregszászi 6. Sz. Általános Iskola 75
284. 9.00 Beregszász Beregszászi Esze Tamás Általános Iskola és Líceum
285. 13.45 Beregszász Beregszászi 3. Sz. Középiskola
286. 14.20 Asztély Asztélyi Elemi Iskola
287. 14.45 Beregdéda Beregdédai Általános Iskola
288. 2020.09.22 10.00 (RO) Arad megye Kispereg Kisperegi I-IV. Osztályos Általános Iskola 15
289. 11.30 (RO) Arad  Aradi Aurel Vlaicu Általános Iskola
290. 18.00 (RO) Szentpál Szentpáli I-IV. Osztályos Általános Iskola
291. 2020.09.22 8.30 (RO) Kolozs megye Kolozs Kolozsi Általános Iskola 38
292. 9.45 (RO) Vajdakamarás Vajdakamarási Általános Iskola
293. 10.30 (RO) Magyarszovát Magyarszováti Általános Iskola
294. 12.00 (RO) Búza Búzai Általános Iskola
295. 13.30 (RO) Szék Széki Általános Iskola
296. 15.00 (RO) Válaszút Válaszúti Szakiskola
297. 2020.09.22 18.00 (RO) Szeben megye Medgyes Medgyesi Báthory István Általános Iskola 6
298. 2020.09.23 8.00 Ungvári régió Sislóc Sislóci Dobó István Általános Iskola és Középiskola 154
299. 8.30 Gálocs Gálocsi Oktatási Nevelési Komplexum
300. 9.25 Palágykomoróc Palágykomoróci Általános Iskola
301. 10.00 Rát Ráti Általános Iskola
302. 10.40 Kisgejőc Kisgejőci Egry Ferenc Általános Iskola és Középiskola
303. 11.15 Nagygejőc Nagygejőci Általános Iskola
304. 13.30 Ungvár Ungvári 10-es Számú Dayka Gábor Általános Iskola és Középiskola
305. 2020.09.23 12.00 (RO) Dés és Vidéke Szásznyíres Szásznyíresi Általános Iskola 6
306. 12.30 (RO) Bálványosváralja Bálványosváraljai Általános Iskola
307. 2020.09.23 14.00 (RO) Hunyad megye Petrozsény Petrozsényi Mihai Eminescu Nemzeti Kollégium 4
308. 2020.09.23 16.00 (RO) Szatmár megye Avasújváros Avasújvárosi Általános Iskola és Óvoda 17
309. 2020.09.23 18.00 (RO) Szeben megye Nagyszeben Nagyszebeni Octavian Goga Nemzeti Kollégium 7
310. 2020.09.23 8.00 Beregszászi régió Beregszász Beregszászi 9. Sz. Általános Iskola 98
311. 11.25 Beregszász Beregszászi 4. Sz. Középiskola
312. 2020.09.23 18.00 (RO) Torda és Vidéke Torda Tordai Jósika Miklós Elméleti Líceum 18
313. 2020.09.23 8.00 (RO) Arad megye Feketegyarmat Feketegyarmati I-IV. Osztályos Általános Iskola 49
314. 8.30 (RO) Nagyzerénd Nagyzeréndi I-VIII. Osztályos Általános Iskola
315. 12.00 (RO) Vadász Vadászi I-VIII. Osztályos Általános Iskola
316. 12.30 (RO) Simonyifalva Simonyifalvi Általános Iskola
317. 16.00 (RO) Arad  Aradi 13-as sz. Aron Cotruş Általános Iskola
318. 17.00 (RO) Pécska Pécskai 2. sz. I-VIII. Osztályos Általános Iskola
319. 2020.09.24 8.30 (RO) Torda és Vidéke Várfalva Várfalvi Általános Iskola 24
320. 11.30 (RO) Aranyosgyéres Aranyosgyéresi Avram Iancu Általános Iskola
321. 13.00 (RO) Aranyosegerbegy Aranyosegerbegyi I-VIII. Osztályos Általános Iskola
322. 2020.09.24 8.00 Beregszászi régió Beregújfalu Beregújfalui Általános Iskola 216
323. 9.00 Nagybereg Nagyberegi Középiskola
324. 10.00 Kígyós Kigyósi Oktatási Nevelési Központ
325. 10.30 Makkosjánosi Makkosjánosi Középiskola
326. 11.35 Gút Gúti Általános Iskola
327. 12.10 Gát Gáti Középiskola
328. 13.20 Nagybégány Nagybégányi Általános Iskola
329. 14.00 Kisbégány Kisbégányi Általános Iskola
330. 14.50 Beregszász Beregszászi 7. Sz. Általános Iskola
331. 2020.09.24 17.00 (RO) Máramaros megye Nagybánya Teleki Magyar Ház 18
332. 2020.09.24 8.00 (RO) Arad megye Arad  Aradi Csiky Gergely Iskokaközpont 65
333. 12.00 (RO) Ágya Ágyai I-VIII. Osztályos Általános Iskola
334. 12.30 (RO) Kisjenő Kisjenő-Erdőhegyi Mihai Veliciu Iskolacsoport
335. 13.30 (RO) Zimándköz Zimándközi I-IV. Osztályos Általános Iskola
336. 17.00 (RO) Majláthfalva Majláthfalvi I-VIII. Osztályos Általános Iskola
337. 2020.09.25 13.15 Beregszászi régió Beregszász Beregszászi 10. Sz. Középiskola 23
338. 2020.09.25 17.00 (RO) Máramaros megye Nagybánya Teleki Magyar Ház 16
339. 2020.09.25 8.00 (RO) Arad megye Kisiratos Kisiratosi I-VIII. Osztályos Általános Iskola 23
340. 9.00 (RO) Szapáryliget Szapáryligeti I-VIII. Osztályos Általános Iskola
341. 10.00 (RO) Fazekasvarsánd Fazekasvarsándi I-VIII. Osztályos Általános Iskola
342. 12.00 (RO) Gyorok Gyoroki Általános Iskola
343. 2020.09.29 17.30 (RO) Fehér megye Miriszló Miriszlói Általános Iskola 23
344. 19.00 (RO) Nagyenyed Nagyenyedi Bethlen Gábor Iskolaközpont
345. 2020.09.29 17.00 (RO) Máramaros megye Domokos Domokosi Benkő Ferenc Általános Iskola és Óvoda 5
346. 2020.09.30 11.00(RO) Fehér megye Magyarlapád Magyarlapádi Általános Iskola 23
347. 13.00 (RO) Székelykocsárd Székelykocsárdi Simion Lazăr Általános Iskola
348. 2020.09.30 12.00 (RO) Csángóföld Lábnyik Lábnyiki Fakultatív Magyar Oktatás 46
349. 12.30 (RO) Magyarfalu Magyarfalvi Fakultatív Magyar Oktatás
350. 13.10 (RO) Szászkút Szászkúti Fakultatív Magyar Oktatás
351. 13.50 (RO) Dumbravén Dumbravéni Fakultatív Magyar Oktatás
352. 14.00 (RO) Külsőrekecsin Külsőrekecsini Fakultatív Magyar Oktatás
353. 14.45 (RO) Buda Budai Fakultatív Magyar Oktatás
354. 15.15 (RO) Somoska Somoskai Fakultítív Magyar Oktatás
355. 16.15 (RO) Nagypatak Nagypataki Fakultatív Magyar Oktatás
356. 17.15 (RO) Diószén Diószéni Fakultatív Magyar Oktatás
357. 18.10 (RO) Lujzikalagor Lujzikalagori Fakultatív Magyar Oktatás
358. 19.00 (RO) Rácsila Rácsilai Fakultatív Magyar Oktatás
359. 2020.09.30 12.00 (RO) Máramaros megye Monó Monói Általános Iskola és Óvoda 10
360. 13.00 (RO) Szamosardó Szamosardói Kós Károly Általános Iskola és Óvoda
361. 2020.09.30 14.30 (RO) Fehér megye Felőr Felőri Általános Iskola és Óvoda 22
362. 15.30 (RO) Apanagyfalu Apanagyfalvi Általános Iskola
363. 16.00 (RO) Vice Vicei Dsida Jenő Általános Iskola és Óvoda
364. 16.30 (RO) Magyardécse Magyardécsei Általános Iskola és Óvoda
365. 2020.10.01. 8.00 Beregszászi járás Mezőkaszony Mezőkaszonyi Középiskola 124
366. 8.40 Beregsom Beregsomi Általános Iskola
367. 9.30 Csonkapapi Csonkapapi Általános Iskola
368. 10.10 Hetyen Hetyeni Általános Iskola
369. 10.35 Harangláb Haranglábi Általános Iskola
370. 11.20 Bótrágy Bótrágyi Általános Iskola
371. 11.50 Bátyú Bátyúi Középiskola
372. 12.30 Nagybakos Nagybakosi Általános Iskola
373. 13.10 Zápszony Zápszonyi Általános Iskola
374. 14.20 Rafajnaújfalu Rafajnaújfalui Általános Iskola
375. 2020.10.01. 10.30 (RO) Fehér megye Vajasd Vajasdi Általános Iskola és Óvoda 4
376. 11.30 (RO) Torockószentgyörgy Torockószentgyörgyi Általános Iskola és Óvoda
377. 12.20 (RO) Torockó  Torockói Sebes Pál Általános Iskola és Óvoda
378. 2020.10.01. 10.00 (RO) Csángóföld Pusztina Pusztinai Fakultatív Magyar Oktatás 31
379. 10.40 (RO) Gajdár Gajdári Fakultatív Magyar Oktatás
380. 11.20 (RO) Diószeg Diószegi Fakultatív Magyar Oktatás
381. 12.00 (RO) Újfalu Újfalusi Fakultatív Magyar Oktatás
382. 13.00 (RO) Kostelek Kosteleki Fakultatív Magyar Oktatás
383. 13.15 (RO) Gyimesbükk Gyimesbükki Dani Gergely Általános Iskola
384. 13.30 (RO) Gyimesbükki Kicsi Iskola
385. 2020.10.01 17.00 (RO) Máramaros megye Szinérváralja Szinérváraljai 2-es sz. Alexiu Bernide Általános Iskola 12
386. 19.00 (RO) Koltó Koltói Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda
387. 2020.10.01 8.00 (RO) Kolozs megye Méra Mérai Tamás Gyula Általános Iskola 62
388. 8.30 (RO) Magyarvista Magyarvistai Elemi Iskola
389. 9.00 (RO) Mákófalva Mákófalvi Elemi Iskola
390. 9.45 (RO) Bogártelke Bogártelki Elemi Iskola
391. 11.00 (RO) Bánffyhunyad Bánffyhunyadi Vladeasa Technológiai Líceum
392.
393. 12.00 (RO) Körösfő Körösfői Kós Károly Általános Iskola
394. 12.45 (RO) Magyarkapus  Magyarkapusi Általános Iskola
395.
396. 13.45 (RO) Magyarlóna Magyarlónai Általános Iskola
397. 2020.10.02 11.00 (RO) Fehér megye Magyarpéterfalva Magyarpéterfalvi Elemi Iskola 4
398. 12.00 (RO) Küküllővár Küküllővári Általános Iskola
399. 13.00 (RO) Betlenszentmiklós Betlenszentmiklósi Általános Iskola
400. 14.00 (RO) Marosújvár Marosújvári Lucian Blaga Általános Iskola
401. 13.00 (RO) Betlenszentmiklós Betlenszentmiklósi Általános Iskola
402. 2020.10.05 7.15.00 Ungvári régió Koncháza Koncházai Általános Iskola és Középiskola 96
403. 8.00.00 Csap Csapi 2-es sz. Széchenyi István Általános Iskola és Középiskola
404. 15.00.00 Ungvár Ungvári Drugeth Általános Iskola és Gimnázium
405. 2020.10.06 11.00 (RO) Fehér megye Gyulafehérvár Gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Iskolaközpont 1
406. 2020.10.07 13.00.00 Beregszászi régió Beregszász Beregszászi 7-es sz. Általános Iskola 52
407. 2020.10.07 14.30 (RO) Dés és Vidéke Felőr Felőri Általános Iskola és Óvoda 21
408. 15.00 (RO) Apanagyfalu Apanagyfalvi Általános Iskola
409. 15.30 (RO) Vice Vicei Dsida Jenő Általános Iskola és Óvoda
410. 16.30 (RO) Magyardécse Magyardécsei Általános Iskola és Óvoda
411. 2020.10.08 13.30 (RO) Temes megye Temesvár Temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum 40
412. 2020.10.08 18.00 (RO Szászrégen és Vidéke Vajdaszentivány Vajdaszentiványi Általános Iskola 13
413. 2020.10.09 15.30 (RO) Temes megye Temesvár Temesvári Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum 12
414. 2020.10.09 9.00 (RO) Beszterce-Naszód megye Cegőtelke Cegőtelki Általános Iskola 33
415. 10.00 (RO) Bethlen Bethleni Grigore Silasi Általános Iskola
416. 11.00 (RO) Magyarborzás Magyarborzási I-VIII. Osztályos Általános Iskola
417. 11.30 (RO) Szentmáté Szentmátéi Általános Iskola
418. 13.00 (RO) Beszterce Besztercei Andrei Mureşanu Főgimnázium
419. 2020.10.09 16.00 (RO) Szászrégen és Vidéke Szászrégen Szászrégeni Radnótfájai Kistemplom 30
17.00 (RO)
18.00 (RO)
420. 19.00 (RO) Görgényüvegcsűr Görgényüvegcsűri I-VIII. Osztályos Általános Iskola 9
421. 2020.10.10 10.00 (RO) Marosvécs Marosvécsi Kemény János Általános Iskola 7
422. 11.00 (RO) Magyaró Magyarói Palkó Attila Általános Iskola 14
423. 17.00 (RO) Magyarfülpös Magyarfülpösi Szivárvány Ház Református Általános Iskola
424. 2020.10.12 18.00 (RO) Temes megye Újszentes Újszentesi I-VIII. Osztályos Általános Iskola 8
425. 2020.10.14 14.30 (RO) Temes megye Lugos Lugosi Eftimie Murgu Általános Iskola 8
426. 16.00 (RO) Igazfalva Igazfalvi I-VIII. Osztályos Általános Iskola
427. 2020.10.16 14.00 Nyitra és Vidéke Nagycétény   10
428. 2020.10.21 14.00 (RO) Temes megye Ötvösd Ötvösdi I-IV. Osztályos Általános Iskola 3
429. 15.00 (RO) Végvár Végvári I-VIII. Osztályos Általános Iskola
430. 2020.10.22 16.00 (RO) Bihar megye Nagyvárad Nagyváradi Szacsvay Imre Általános Iskola főépülete melletti kápolna 103
431.
432.
433. 2020.10.23 8.00 (RO) Bihar megye Szalárd Szalárdi református templom 296
434. 9.45 (RO) Micske Néptánccsoport próbaterne
435. 10.30 (RO) Tóti Művelődési Ház
436. 11.30 (RO) Berettyószéplak Református közösségi ház
437. 12.00 (RO) Bályok Kultúrotthon
438. 12.30 (RO) Margitta Református egyház
439. 13.00 (RO) Magyarkéc Óvoda
440. 13.45 (RO) Érszőllős Kultúrotthon
441. 14.30 (RO) Monospetri Kultúrotthon
442. 15.30 (RO) Érköbölkút Kultúrotthon
443. 16.00 (RO) Székelyhíd Múzeum
444. 17.15 (RO) Csokaly Református gyülekezeti terem
445. 17.45 (RO) Nagykágya Református gyülekezeti terem
446. 18.15 (RO) Hegyközszentmiklós Kultúrotthon
447. 19.00 (RO) Szentjobb Sportterem
448. 2020.10.23 8.30 (RO) Bihar megye Nagyvárad Nagyváradi Nicolae Bălcescu Általános Iskola 129
449. 9.30 (RO) Nagyváradi Szent László Római Katolikus Líceum
450. 10.30 (RO) Nagyváradi 16-os sz. Általános Iskola
451. 11.30 (RO) Nagyváradi Dimitre Cantemir Általános Iskola
452. 12.30 (RO) Nagyváradi Lórántffy Zuzsanna Református Gimnázium
453. 13.30 (RO) Nagyváradi Lucretia Suciu Általános Iskola
454. 14.30 (RO) Nagyváradi Ioan Slavici Általános Iskola
455. 15.30 (RO) Nagyváradi 11-es sz. Általános Iskola
456. 16.30 (RO) Nagyváradi Bonitas Speciális Oktatási Központ
457. 2020.10.24 8.30 (RO) Bihar megye Nagyszalonta Zilahy Lajos Művelődési Ház 94
458. 11.00 (RO) Várasfenes Református imaterem
459. 11.30 (RO) Köröstárkány Református tanácsterem
460. 12.15 (RO) Belényes Megmaradás Háza
461. 13.30 (RO) Bélfenyér Régi iskolaépület
462. 14.15 (RO) Tenke Művelődési Ház
463. 2020.10.26 8.30 (RO) Bihar megye Bihardiószeg Kultúrotthon 296
464. 9.20 (RO) Kiskereki Tornaterem
465. 9.40 (RO) Asszonyvására Kultúrotthon
466. 10.10 (RO) Érkeserű Kultúrotthon
467. 11.00 (RO) Szalacs Kultúrotthon
468. 11.45 (RO) Ottomány Kultúrotthon
469. 12.15 (RO) Érbogyoszló Kultúrotthon
470. 12.45 (RO) Albis  Kultúrotthon
471. 13.30 (RO) Éradony Kultúrotthon
472. 14.15 (RO) Gálospetri Roth-ház
473. 14.45 (RO) Értarcsa Kultúrotthon
474. 15.30 (RO) Érkörtvélyes Művelődési Ház
475. 16.30 (RO) Érmihályfalva Bartók Béla Művelődési Ház
476. 17.30 (RO) Érsemjén Érsemjéni Művelődési Ház
477. 2020.10.26 8.30 (RO) Bihar megye Mezőtelegd Református gyülekezeti ház 138
478. 9.00 (RO) Mezőtelki Református parókia udvara
479. 10.00 (RO) Élesd Bocskai István Kulturális és Szórványközpont
480. 10.45 (RO) Rév Pro Rév Egyesület
481. 12.00 (RO) Örvénd  
482. 13.30 (RO) Bors Kultúrotthon
483. 14.00 (RO) Biharszentjános Kultúrotthon
484. 15.00 (RO) Biharfélegyháza Kultúrotthon
485. 16.00 (RO) Paptamási Kultúrotthon
486. 16.45 (RO) Bihar Kultúrotthon
487. 17.30 (RO) Hegyközkovácsi  
488. 18.15 (RO) Hegyközcsatár Református imaterem
489. 19.00 (RO) Hegyközpályi Polgármesteri hivatal gyűlésterme
490. 2020.10.28 14.00 (RO) Temes megye Ótelek Óteleki I-VIII. Osztályos Általános Iskola 5
491. 15.15 (RO) Zsombolya Zsombolyai I-VIII. Osztályos Általános Iskola
492. 16.30 (RO) Pusztakeresztúr Pusztakeresztúri I-IV. Osztályos Általános Iskola
493. 17.30 (RO) Nagycsanád Nagycsanádi I-VIII. Osztályos Általános Iskola
494. 2020.10.28 9.00.00 Horvátország Várdaróc Várdaróci Általános Iskola 3
495. 2020.10.29 9.00.00 Horvátország Csúza Csúzai Általános Iskola 10
496. 10.00.00 Sepse Sepsei Általános Iskola
497. 11.00.00 Vörösmart Vörömarti Általános Iskola
498. 12.00.00 Újbezdán Újbezdáni Általános Iskola
499. 2020.10.30 9.00.00 Horvátország Kórógy Kórógyi Általános Iskola 3
500. 2020.11.05 9.00 Horvátország Eszék Horvátországi Magyar Oktatási és Kulturális Központ 9
501. 2020.12.18 13.00 Vajdaság Zenta Művelődési Ház 172
502. 17.00 Ada Városháza díszterme
503. 18.45 Mohol Helyi Közösség
504. 2020.12.18 13.30 Vajdaság Bácskertes József Attila Általános Iskola 23
505. 14.30 Zombor Magyar Polgári Kaszinó
506. 15.00 Bezdán Helyi Közösség
507. 15.40 Nemesmilitics Németh László Magyar Művelődési Egyesület
508. 16.15 Bácsgyulafalva Nyugdíjas Otthon
509. 17.15 Gombos Tűzoltó Otthon
510. 2020.12.18 13.30 Vajdaság Pacsér Helyi Közösség 136
511. 10.14 Bácskossuthfalva Id. Kovács Gyula Általános Iskola
512. 16.00 Bajsa Helyi Közösség
513. 16.50 Zentagunaras Október 18-a Általános Iskola
514. 17.30 Topolya Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ
515. 2020.12.18 14.00 Vajdaság Óbecse Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör 115
516. 18.00 Drea Petőfi Sándor Általános Iskola dreai kihelyezett tagozata
517. 18.45 Bácsföldvár Kultúrkör Művelődési Egyesület
518. 2020.12.18 14.00 Vajdaság Törökkanizsa Könyvtár díszterme 41
519. 14.45 Csóka Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület
520. 15.30 Tiszaszentmiklós Piros Tulipán Magyar Hagyományörző és Környezetvédő Egyesület
521. 16.00 Padé Takáts Rafael Magyar Kultúrkör
522. 16.40 Szaján Ady Endre Művelődési Egyesület
523. 2020.12.18 14.00 Vajdaság Bajmok Dózsa György Magyar Művelődési Központ 104
524. 15.00 Szabadka Majsai úti Általános Iskola
525. 2020.12.18 15.45 Vajdaság Torontáltorda Petőfi Sándor Művelődési Egyesület 46
526. 16.30 Szerbittabé Helyi Közösség
527. 14.00 Muzslya Petőfi Magyar Művelődési Egyesület
528. 2020.12.18 16.00 Vajdaság Hajdújárás Kultúrotthon 13
529. 2020.12.19 9.00 Vajdaság Kúla Népkör Magyar Művelődési Központ 116
530. 9.50 Szenttamás Vajdasági Népek és Nemzetiségek Hagyományápoló Klubja
531. 10.50 Temerin Ifjúsági Otthon
532. 14.00 Újvidék Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ
533. 2020.12.19 9.00 Vajdaság Kishegyes Tűzoltó Otthon 61
534. 10.00 Bácsfeketehegy Kultúrotthon
535. 11.30 Gunaras Dózsa György Általános Iskola
536. 2020.12.19 9.00 Vajdaság Horgos Bartók Béla Magyar Művelődési Egyesület 162
537. 10.45 Martonos Jovan Jovanović Zamj Általános Iskola martonosi kihelyezett tagozata
538. 11.20 Kispiac Kárász Karolina Általános Iskola kispiaci kihelyezett tagozata
539. 13.30 Magyarkanizsa Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény
540. 15.45 Adorján Jovan Jovanović Zamj Általános Iskola adorjáni kihelyezett tagozata
541. 16.10 Oromhegyes Arany János Általános Iskola
542. 17.00 Orom Arany János Általános Iskola oromi kihelyezett tagozata
543. 17.30 Tóthfalu Arany János Általános Iskola tóthfalui kihelyezett tagozata
544. 2020.12.19 9.00 Vajdaság Péterréve Helyi Közösség 54
545. 10.45 Törökbecse Jókai Mór Művelődési Egyesület
546. 2020.12.19 9.00 Vajdaság Nagykikinda Egység Művelődési Egyesület 17
547. 9.40 Kisorosz Torontál Magyar Oktatási, Művelődési és Ifjúsági Központ
548. 10.15 Magyarcsernye Helyi Közösség
549. 2020.12.19 9.00 Vajdaság Torontálvásárhely Művelődési Otthon 19
550. 10.45 Székelykeve Žarko Zrenjanin Általános Iskola
551. 2020.12.19 9.00 Vajdaság Szabadka Majsai úti Általános Iskola 96
552. 14.00 Palics Helyi Közösség
553. 15.10 Királyhalom Petőfi Sándor Általános Iskola királyhalmi kihelyezett tagozata
554. 2020.12.21 15.00 Vajdaság Csantavér Csantavéri Színház 66
555. 2020.12.21 9.00 Vajdaság Felsőhegy Petőfi Sándor Általános Iskola Csokonai Vitéz Mihály kihelyezett tagozata 44
556. 9.45 Tornyos Tömörkény István Általános Iskola
557. 10.20 Kevi Tömörkény István Általános Iskola kevi kihelyezett tagozata
558. 11.40 Törökfalu Cseh Károly Általános Iskola törökfalui kihelyezett tagozata

Hírek - Magyar Iskolaválasztási Program