Október 8-án , Tornalján és Rimaszécsen kerültek átadásra a Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíjai. Az ösztöndíjátadásokat Molnár Imre, a Tornalja és Vidéke Célalap vezetője készítette elő, az átadásokat megtisztelte személyes jelenlétével Dr. Sölch Gellért helyettes államtitkár. A Rákóczi Szövetéget a helyszínen Brum Alejandra, Bálinger Péter és Petrovay László képviselte.

A tornaljai ösztöndíjátadáson részt vett Szögedi Anna, Tornalja város polgármestere, Nagy Katalin, a Kazinczy Alapiskola igazgató asszonya, valamint Szkalos Etelka és Váradi Zsolt, a Rákóczi Hálózat munkatársai. Az ösztöndíjak átadása előtt Nagy Katalin igazgató asszony köszöntötte a megjelenteket, majd Dr. Sölch Gellért helyettes államtitkár gratulált a szülőknek a magyar iskola választásához. Ezt követően Petrovay László ismertette a Magyar Iskolaválasztási Programot. Tornalján a kálosai, abafalvi, dereski, gömörfalvi, fügei, mihályfalvi, hanvai, kövecsesi, méhi, sajógömöri, sajószentkirályi és a tornaljai alapiskolák elsőseinek szülei vették a Rákóczi Szövetség és a magyar társadalom elismerését kifejező ösztöndíjat.

A következő ösztöndíjátadás Rimaszécsen valósult meg, ahol a cakói, csízi, sajólénártfalvi és rimaszécsi alapiskolák elsősei részesültek ösztöndíjban. Stubendek Dorottya igazgató asszony köszöntőjét követően Dr. Sölch Gellért helyettes államtitkár hangsúlyozta az anyanyelven tanulás fontosságát és méltatta a szülők döntését, majd Petrovay László ismertette a programot. Ezt követte az ösztöndíjak átadása.

A 2 helyszínen, 16 iskola, összesen 205 elsőse vette át beiratkozási ösztöndíját. 

Hírek - Magyar Iskolaválasztási Program