Podľa svojich možností Rákóczi Szövetség (Aliancia Rákócziho) už od roku 1989 sa venuje poskytovaniu pomoci v oblasti maďarskej kultúry, jazyka a maďarských komunít vo svete a v Karpatskej kotline. Dôležitou črtou našej organizácie je rozvoj vzťahov medzi národmi Karpatskej kotliny – s dôrazom na mládež.

Naša organizácia má viac ako 28-tisíc členov, 500 základných organizácií, z čoho viac ako 300 pôsobí na stredných školách ako mládežnícka organizácia. V budapeštianskom sídle organizácie pracuje 19 mladých zamestnancov a množstvo aktivistov.

V roku 2019 programy organizované našou alianciou dosiahli počet 80, a zúčastnilo sa ich viac ako 100-tisíc, prevažne mladých ľudí.

V centre našej pôsobnosti je podpora rodín vo výbere škôl s vyučovacím jazykom maďarským.

Sme presvedčení, že maďarské školy fungujúce na Slovensku, na Ukrajine, v Rumunsku, v Srbsku a v Chorvátsku poskytnú širšie vedomosti, a práve preto deti, ktoré ich navštevujú môžu byť úspešnejšími v dospelosti. Títo žiaci si osvoja dva jazyky, dve kultúry, čo znamená lepšie a širšie možnosti v ďalších štúdiách, ale aj lepšie uplatnenie sa na trhu práce, vďaka jazykovým znalostiam a širším spoločenským vzťahom.

Rákóczi Szövetség z uvedených dôvodov vrelo odporúča rodinám maďarským i zmiešaným, aby pri výbere školského zariadenia sa orientovali na školy s vyučovacím jazykom maďarským, vytvoria tým lepší základ pre neskoršie uplatnenie svojich detí.

Rozhodnutie  výberu maďarského školského zariadenia uvíta a podporí naša aliancia darovaním školskej tašky a symbolickým štipendiom pre žiaka.

Rákóczi Szövetség by rada ostala v dlhodobom kontakte s deťmi a ich rodičmi, nakoľko pripravuje množstvo programov,  ktoré sú k dispozícii pre žiakov škôl v vyučovacím jazykom maďarským, ako napríklad: letný tábor, výmenné programy, súťaže, granty.

12 argumentov pre maďarskú školu

 1. V škole s vyučovacím jazykom maďarským prebieha výuka slovenskej literatúry a jazyka obdobným spôsobom, ako v slovenskej škole.
 2. Pre dieťa žijúce v zmiešanej alebo slovenskej rodine môže byť výhodou výber maďarskej školy, veď okrem toho, že získa všetky vedomosti o slovenskej kultúre, súčasne bude mať poznatky aj o maďarskej kultúre.
 3. Škola a vyučovacím jazykom maďarským je blízko a vyučuje spolu so slovenským jazykom aj jazyk susedného štátu.
 4. Maďarská škola znamená širšie uplatnenie sa, lebo znamená viac vedomostí a znalostí, a vyučuje dva jazyky a dve kultúry.
 5. Maďarský jazyk a kultúra sa dá osvojiť výlučne v maďarskej škole.
 6. Maďarské školy prinášajú konkurencieschopné vedomosti , lebo majú dobré materiálne vybavenie a deti vítajú pripravení pedagógovia.
 7. Deti navštevujúce maďarské školy majú možnosť pokračovať v ďalších štúdiách v Maďarsku alebo uplatniť sa i na trhu práce.
 8. Maďarská škola vytvára u detí stabilitu identity, čo pomáha v tom, aby sa cítili ako súčasť užšej a širšej komunity v Karpatskej kotline.
 9. Žiaci navštevujúci maďarskú školu popri dohľadu a podpore Slovenskej republiky môžu počítať aj s podporou maďarskej spoločnosti.
 10. Maďarský jazyk je špeciálny, nie je indoeurópskym, preto má mnoho takých čŕt, ktoré prinášajú výhody v rozmýšľaní a vyjadrovacích schopnostiach.
 11. Rozhodnutie výberu maďarskej školy uvíta a podporí naša aliancia darovaním školskej tašky a symbolickým štipendiom pre žiaka.
 12. Programy našej organizácie sú prístupné pre žiakov maďarských škôl.