Örömmel tájékoztatjuk a tagságot, hogy újabb mérföldkőhöz érkezett Rákóczi Tábor és Rendezvényközpont fejlesztése. A projekt ütemezésének megfelelően az elkészült engedélyeztetési tervdokumentáció 2020. április 15-én benyújtásra került az illetékes építésügyi hatóságnál. A fejlesztési feladatok összetettségére és a szűkös határidőre tekintettel a részhatáridők betartása kiemelt jelentőséggel bír a megvalósítás alatt.

A beruházás átadásának tervezett határideje 2021. június 4.

A Rákóczi Szövetség az üdülőkomplexumot, 2019. évben azzal a céllal vásárolta meg, hogy egy saját tulajdonú ifjúsági táboroztatásra alkalmas helyszínnel rendelkezzen.

A tavalyi évben szerzett üzemeltetési tapasztalatainkat felhasználva megfogalmaztuk a fejlesztési javaslatainkat. A Nemzeti Összetartozás napján megtartott rendezvényen bemutatott fejlesztési koncepció alapján a Kormány az 1498/2019. (VIII. 22.) Korm. határozatban döntött a Rákóczi Tábor és Rendezvényközpont komplex fejlesztésének 1.850.000.000 forint összegű költségvetési támogatásáról, az alábbi ütemezéssel: a) a 2019. évben 250.000.000 forint, b) a 2020. évben 1.600.000.000 forint.

A fejlesztési beruházás középpontjába a gyermek táboroztatás szolgáltatási színvonalának emelését helyeztük, a hatékony üzemeltetés és a hosszú távú fenntarthatóság jegyében azzal, hogy az ágazatban érvényesített piaci mutatóknak is meg kell felelni.

A fent említett célok megvalósításához az engedélyeztetési tervdokumentáció az alábbi főbb fejlesztési elemeket tartalmazza:

1. a központi ingatlanegyüttes teljes körű rehabilitációja (a szálloda, az étterem és a Rendezvényközpont megújítása, akadálymentesítés megvalósítása felvonó beépítésével, panorámás étterem stb.) a kapcsolódó infrastruktúra elavult állapotának rendezése mellett (parkolók, parkrendezés, közművek stb.).

2. a pavilonok eltérő, de minőségében további szolgáltatási színvonal emelkedését biztosító felújítása.

A fejlesztés eredményeként azt szeretnénk elérni, hogy olyan üdülőkomplexum kerüljön kialakításra, amely hosszú távon is alkalmas helyszínt biztosít a Szövetség több tucat éves rendezvénye számára. Terveink szerint a saját rendezvények megtartása mellett, piaci alapon történő működési modellt követve, nyitott rendezvényhelyszínként és táborként is tervezzük hasznosítani az ingatlanegyüttest. Kiemelt szempont, hogy a fejlesztés következtében a közel 400 fő befogadására alkalmas tábort rentábilisan, hosszú távon önfenntartó módon lehessen üzemeltetni.

A további teendőket illetően arról tudunk beszámolni, hogy a kivitelezési tervdokumentáció kidolgozása gőzerővel folyik. A jogerős építési engedély birtokában a közbeszerzési eljárás lefolytatása után terveink szerint a kivitelezés augusztus-szeptember hónapban kezdődhet meg. Addig is kihasználva a sajnálatos járványügyi helyzetből adódó korlátozásokat elvégezzük a szükséges előkészítő munkákat. A kivitelezési munkálatok megkezdése előtt a legfontosabb feladat a megfelelő raktározási tér kialakítása az eszközök és a bútorok állagának megóvása céljából.

A fejlesztésben részt vevő munkatársak, tervezők és a projektmenedzsment eddigi munkáját megköszönve, további erőt, egészséget kívánunk a kitűzött feladat sikeres megvalósításához.

Képgaléria: