A Rákóczi Szövetség immár 30 esztendeje járul hozzá a Kárpát-medencei magyarság sokoldalú támogatásához, a határon átnyúló magyar-magyar kapcsolatok erősítéséhez, többek között azzal, hogy a Szövetség minden évben számos nyári tábort, találkozót, konferenciát, tanulmányutat szervez határon túli és magyarországi diákok részvételével.

A Szövetség ennek keretében 1994 óta anyagi hozzájárulást és szervezési segítséget nyújt Kárpát-medencei magyar középiskolák számára, amelyek készek arra, hogy a diákjaik egy csoportját a március 15-i nemzeti ünnepünk kapcsán a szomszédos országokba utaztassák, hogy ott részt vegyenek a helyi magyar közösség által szervezett ünnepségeken. Ez lehetőséget nyújt a diákok számára, hogy megismerhessék a határon túli magyarság életét, kultúráját, és egyben jó alkalom az ottani magyar iskolákkal való kapcsolatfelvételre is.

Diákutaztatási Programjaink részét képezi a június 4-i Nemzeti Összetartozás Napja, amikor bármely Kárpát-medencei középiskola utazhat egy másik iskolához, azzal a feltétellel, hogy legalább egy határt átlépjenek, illetve az október 23-i nemzeti ünnephez kapcsolódó program, amikor külhoni iskolák utazhatnak Magyarországra. Mindemellett a Diákutaztatási Programhoz kapcsolódóan a Rákóczi Szövetség mintegy 300 Kárpát-medence szerte működő középiskolai szervezete számára szervez nemzeti emlékhelylátogatásokat, a határ két oldalának középiskoláit bevonva hétvégi kirándulásokat: Felvidéki Séták, Délvidéki Utazás, Kárpátaljai Kirándulás, Partiumi Kirándulás, Emlékhelylátogatás - Csehétfalvi Utazás és a Csíksomlyói Pápalátogatás.

A 2019-es év során is több mint húszezer középiskolás kapcsolódott be a Rákóczi Szövetség Kárpát-medencei diákutaztatási programjaiba és magyar vonatkozású emlékhelyek, illetve települések látogatásába. Az utazók nem csak Magyarországról és Magyarországra utaztak, hanem több esetben külhoni régiók iskolái keresték fel egymást. A résztvevő diákok számára óriási élményt jelentett a határon túli magyarság megemlékezésein való részvétel. Amellett, hogy a diákok személyesen is megismerkedhettek a meglátogatott település kulturális és történelmi értékeivel, valamint az ott élő magyar kortársaikkal, a Program nemzeti elkötelezettségük és kárpát-medencei magyar összetartozás-tudatuk erősödéséhez is nagyban hozzájárult. A Program jó lehetőséget biztosított a testvériskolai kapcsolatok kialakítására is, annak érdekében, hogy a fogadó iskolával egy hosszabb távú tartós együttműködés alakulhasson ki, amely kölcsönös látogatásokhoz vezethet a jövőben.

A Rákóczi Szövetség március 15-i Diákutaztatási Programja keretében idén 119 középiskola pályázott utazási támogatásért. A Szövetség majdnem minden pályázatot pozitívan bírált el. Így 116 utazáson összesen 4356 diák utazhatott március 15. alkalmával valamely másik országban lévő településre és ünnepelhettek közösen ott élő magyar ajkú diákokkal. 97 magyarországi középiskolán kívül 4 felvidéki, 3 kárpátaljai, 3 délvidéki és 8 erdélyi/partiumi iskolának is lehetőséget adtunk az utazásra. Az utazásokat a Rákóczi Szövetség a szállított gyereklétszámhoz és a távolsághoz mérten arányosan támogatta, illetve igény szerint segített a fogadó iskola közvetítésében. A Rákóczi Szövetség március 15-i Diákutaztatási Programja keretében a 119 iskola közül március elejétől április elejéig 32-en utaztak Erdélybe, illetve Partiumba, 41-en Felvidékre, 12 iskola utazott Vajdaságba, 3 iskola Szlovéniába, 1 iskola Kárpátaljára, 8 iskola pedig Horvátországba, valamint 19 iskola érkezett Magyarországra.

Nemzeti Összetartozás Napi (június 4.) Diákutaztatási Programját szintén pályázat keretében hirdette meg a Rákóczi Szövetség, ahol bármely Kárpát-medencei középiskola pályázhatott azzal a feltétellel, hogy június 4-e alkalmával a Kárpát-medencében legalább egy határt átlépve ellátogatnak egy másik ország magyar iskolájához, ahol közös programot szerveznek. A 97 sikeresen pályázó iskola közül 65 magyarországi, 15 erdélyi és partiumi, 10 felvidéki, 3 délvidéki és 4 kárpátaljai volt. A Nemzeti Összetartozás Napi Diákutaztatási Program keretében résztvevő 3578 diák nem csak Magyarországról és Magyarországra utazott, hanem több esetben külhoni régiók iskolái keresték fel egymást. A június 4-i Diákutaztatási Programon résztvevő iskolák úticélja számszerűen: 29 - Magyarország, 22 – Erdély, Partium, 28 - Felvidék, 11 – Délvidék, 3 – Horvátország, 2 – Szlovénia és 2 – Kárpátalja.

A Rákóczi Szövetség október 23-i Diákutaztatási Programja keretében 136 középiskola (94 magyarországi, 14 szlovákiai, 19 romániai, 6 szerbiai, 1 szlovén és 2 kárpátaljai) pályázott Kárpát-medencei utazási támogatásért. A Szövetség valamennyi pályázatot pozitívan bírált el, így már több mint 5400 diák utazhatott október 23-ka alkalmával és ünnepelhettek közösen külföldön élő társaikkal. A Rákóczi Szövetség október 23-i Diákutaztatási Programja keretében a 136 iskola közül 29-en utaztak Erdélybe, Partiumba, 48-an Felvidékre, 11 iskola utazott Délvidékre, 5 iskola Horvátországba, 4 Szlovéniába és 39 iskola Magyarországra.

2019 őszén az Emlékhelylátogatás - Csehétfalvi Utazás keretében 10 hódmezővásárhelyi középiskolai osztály 392 diákja és tanára vett részt erdélyi körutazáson. Szállásukat a Csehétfalvi Unitárius Egyházközség szállásközpontja biztosította.

Képgaléria: