Nem térkép e táj vetélkedő a 2021-es Kárpát-medencei Fenntarthatósági Témahét keretében kerül meghirdetésre, támogatja és kiegészíti a fenntartható közösségek kiemelt téma feldolgozását. A program stratégiai partnere és támogatója a Rákóczi Szövetség.

A vetélkedőn 3-5 fős csapatok vehetnek részt felkészítő pedagógus támogatásával. A két csapat együttesen indul, az egyik csapat határon inneni-, a másik csapat egy határon túli iskola diákjaiból áll. A csapatok legegyszerűbben testvériskola-kapcsolat révén kapcsolódhatnak össze, de bármilyen más lehetőség is szabadon választható a csapatok egymásra találásában.

A csapatok feladata, hogy saját lakóhelyükön felmérjék az épített, a természeti és a társadalmi környezet értékeit és az azokat fenyegető veszélyeket. Az egyes csapatok ezután a felmérési adatokat egy összefoglaló dokumentumban (pl. egy 5-10 diából álló prezentációban) elküldik a testvér-csapatuknak.

A testvércsapatok ezután egy közös együttműködés, együttgondolkodás során kicserélik egymás tapasztalatait és feltérképezik a két település közös értékeit, az azonosságokat és az eltérő helyzeteket. Megfogalmaznak egy reális cselekvési tervet (ez lehet új javaslat, vagy meglévő, futó programhoz való csatlakozási javaslat), amit az iskolájuk bevonásával megvalósíthatónak tartanak az értékek védelmére, a veszélyek elhárítására. Az így készülő közös dokumentummal együtt pályázik a két csapat.

A pályázatokat szakértő zsűri bírálja el, a 10 legszínvonalasabb pályázatot beküldő csapat kerül be a döntőbe.

A döntő 2021 szeptemberében Sátoraljaújhelyen, a Rákóczi táborban kerül megrendezésre egy 2-3 napos eseménysorozat keretében. A nyertesek értékes díjakban részesülnek.

További info: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/nem-terkep-e-taj