A Rákóczi Szövetség 1989 óta járul hozzá a Kárpát-medencei magyarság sokoldalú támogatásához, a határon átnyúló magyar-magyar kapcsolatok erősítéséhez, többek között azzal, hogy a Szövetség minden évben számos nyári tábort, találkozót, konferenciát, tanulmányutat szervez határon túli és magyarországi diákok részvételével.

A Szövetség ennek keretében 1994 óta anyagi hozzájárulást és szervezési segítséget nyújt Kárpát-medencei magyar középiskolák számára, amelyek készek arra, hogy a diákjaik egy csoportját a március 15-i nemzeti ünnepünk kapcsán a szomszédos országokba utaztassák, hogy ott részt vegyenek a helyi magyar közösség által szervezett ünnepségeken. Ez lehetőséget nyújt a diákok számára, hogy megismerhessék a határon túli magyarság életét, kultúráját, és egyben jó alkalom az ottani magyar iskolákkal való kapcsolatfelvételre is. Diákutaztatási Programjaink részét képezi a június 4-i Nemzeti Összetartozás Napja, amikor bármely Kárpát-medencei középiskola utazhat egy másik iskolához, azzal a feltétellel, hogy legalább egy határt átlépjenek, illetve az október 23-i nemzeti ünnephez kapcsolódó program, amikor külhoni iskolák utazhatnak Magyarországra. Mindemellett a Diákutaztatási Programhoz kapcsolódóan a Rákóczi Szövetség mintegy 300 Kárpát-medence szerte működő középiskolai szervezete számára szervez nemzeti emlékhelylátogatásokat, a határ két oldalának középiskoláit bevonva hétvégi kirándulásokat: Felvidéki Séták, Délvidéki Utazás, Kárpátaljai Kirándulás, Partiumi Kirándulás, Csehétfalvi Utazás.

A 2017-es év során is több mint 12000 középiskolás kapcsolódott be a Rákóczi Szövetség Kárpát-medencei diákutaztatási programjaiba és magyar vonatkozású emlékhelyek, illetve települések látogatásába, melyek a HATÁRTALANUL Program támogatásából valósultak meg. Az utazók nem csak Magyarországról és Magyarországra utaztak, hanem több esetben külhoni régiók iskolái keresték fel egymást. A résztvevő diákok számára óriási élményt jelentett a határon túli magyarság megemlékezésein való részvétel. Amellett, hogy a diákok személyesen is megismerkedhettek a meglátogatott település kulturális és történelmi értékeivel, valamint az ott élő magyar kortársaikkal, a Program nemzeti elkötelezettségük és kárpát-medencei magyar összetartozás-tudatuk erősödéséhez is nagyban hozzájárult. A Program jó lehetőséget biztosított a testvériskolai kapcsolatok kialakítására is, annak érdekében, hogy a fogadó iskolával egy hosszabb távú tartós együttműködés alakulhasson ki, amely kölcsönös látogatásokhoz vezethet a jövőben.

A Rákóczi Szövetség március 15-i Diákutaztatási Programja keretében 2017-ben 101 középiskola pályázott utazási támogatásért. A Szövetség majdnem minden pályázatot pozitívan bírált el. Így 85 utazáson összesen 3300 diák utazhatott március 15. alkalmával valamely másik országban lévő településre és ünnepelhettek közösen ott élő magyar ajkú diákokkal. 77 magyarországi középiskolán kívül 3 felvidéki, 2 kárpátaljai és 3 erdélyi/partiumi iskolának is lehetőséget adtunk az utazásra. Az utazásokat a Rákóczi Szövetség a szállított gyereklétszámhoz és a távolsághoz mérten arányosan támogatta, illetve igény szerint segített a fogadó iskola közvetítésében. A Rákóczi Szövetség március 15-i Diákutaztatási Programja keretében a 85 elszámolt iskola közül március elejétől április elejéig 26-an utaztak Erdélybe, illetve Partiumba, 32-en Felvidékre, 14 iskola utazott Vajdaságba, 3 iskola Szlovéniába, 2 iskola pedig Horvátországba, valamint 8 iskola érkezett Magyarországra.

Nemzeti Összetartozás Napi (június 4.) Diákutaztatási Programját szintén pályázat keretében hirdette meg a Rákóczi Szövetség, ahol bármely Kárpát-medencei középiskola pályázhatott azzal a feltétellel, hogy június 4-e alkalmával a Kárpát-medencében legalább egy határt átlépve ellátogatnak egy másik ország magyar iskolájához, ahol közös programot szerveznek. A 114 sikeresen pályázó iskola közül 72 magyarországi, 14 erdélyi és partiumi, 18 felvidéki, 6 délvidéki és 4 kárpátaljai volt. Az utazók nem csak Magyarországról és Magyarországra utaztak, hanem több esetben külhoni régiók iskolái keresték fel egymást. A Rákóczi Szövetség minden pályázó iskolát utazási támogatásban részesített. A Nemzeti Összetartozás Napi Diákutaztatási Program keretében a támogatás terhére elszámolt 114 iskola közül nem csak Magyarországról és Magyarországra utaztak, hanem több esetben külhoni régiók iskolái keresték fel egymást. A június 4-i Diákutaztatási Programon résztvevő iskolák úticélja számszerűen: 41 - Magyarország, 27 – Erdély, Partium, 35 - Felvidék, 4 – Délvidék, 6 – Horvátország és 1 - Szlovénia.

A Rákóczi Szövetség október 23-i Diákutaztatási Programja keretében 112 középiskola (77 magyarországi, 13 szlovákiai, 13 romániai, 7 szerbiai és 2 kárpátaljai) pályázott Kárpát-medencei utazási támogatásért. A Szövetség valamennyi pályázatot pozitívan bírált el, így már több mint 4000 diák utazhatott október 23-ka alkalmával és ünnepelhettek közösen külföldön élő társaikkal. A Rákóczi Szövetség október 23-i Diákutaztatási Programja keretében az elszámolással érintett iskola közül 21-en utaztak Erdélybe, 42-en Felvidékre, 8 iskola utazott Délvidékre, 5 iskola Horvátországba, 2 Szlovéniába és 34 iskola Magyarországra.

Emlékhelyek látogatásaként a 2017-es évben 1 nagyobb rendezvényünk szállásköltségét számoljuk el. A Sátoraljaújhelyi Középiskolás Tábor az anyanyelvi képzésen, tábori programokon túl nagy számban ad lehetőséget városok, várak magyar vonatkozású kulturális- és történelmi emlékhelyeinek felkeresésére és megismerésére, mint Kassa, Sárospatak, Dobóruszka, Nagyszelmenc stb. A táborba idén 420 Kárpát-medencei középiskolás diák és tanár érkezett, akik 71 középiskolát képviseltek Erdélyből, Kárpátaljáról, Felvidékről, Délvidékről és az anyaországból.

2017 őszén a Csehétfalvi Utazás keretében 11 hódmezővásárhelyi középiskolai osztály 415 diákja és tanára vett részt erdélyi körutazáson. Útjaik során meglátogatták Kolozsvár, Segesvár, Marosvásárhely, Székelyudvarhely, Csíksomlyó és Székelyföld egyéb kulturális és természeti nevezetességeit. Szállásukat a Csehétfalvi Unitárius Egyházközösség szállásközpontja biztosította.