A Rákóczi Szövetség mély fájdalommal tudatja, hogy életének 79. évében elhunyt František Lízna csehországi jezsuita atya, Esterházy János boldoggá avatásának egyik tanúságtévője.Lízna atyának 2020 márciusában az Országházban adhattuk át az Esterházy-díjat.František Lízna atya öt alkalommal volt börtönben, többek között a Charta 77 aláírásáért is. A hajléktalanok és a romák szolgálata mellett kötelezte el magát, annyira, hogy 1992 óta önmagát roma nemzetiségűnek vallotta. Börtönlelkészként találkozott Esterházy János nevével, és a mirovi börtönben olyan rabokkal, akiknek személyes élményeik voltak a szent életű mártírról. Lizna atyáért is imádkoztak hívei Esterházyhoz, amikor a szerzetesnél a rák legsúlyosabb fokozatát állapították...

Képgaléria:
A Nemzeti Vértanúk Emlékművét 2019 őszén állították helyre azok emlékére, akik magyarságuk megvallásáért vértanúkká, áldozatokká váltak. A Rákóczi Szövetség 2020 óta a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján, itt szervezi megemlékezését fiatalok részvételével.Idén a rendkívüli körülmények miatt megemlékezésünk az online térbe szorult. Ebben a formában a Kárpát-medence sokezer középiskolás diákjával és tanárával együtt emlékezhettünk a kommunista diktatúra áldozataira.Online megemlékezésünket 2021. február 25-én, csütörtökön 11 órától élőben közvetítettük a Rákóczi Szövetség közösségi média felületein.   Az emléknap jelentőségéről Földváryné dr. Kiss Réka, a NEB elnöke mondta el gondolatait, visszaemlékezését...

Képgaléria:
A Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) plakátpályázatot hirdet Ligeti Miklós születésének 150. évfordulójára „ANONYMUS PROJEKT – LIGETI 150” címmel. A pályázat célja olyan Anonymus parafrázis létrehozása, amely tartalmi és/vagy formai szempontból újszerű, kreatív és asszociatív módon gondolja újra az Anonymus témát, emléket állítva ezzel alkotójának, Ligeti Miklósnak.Ligeti Miklós szobrászművész 26 évesen, egy lehetetlennek tűnő szobrászi feladatnak köszönhetően hozta létre élete főművét, a korabeli szobrászati hagyományokkal szakító emlékművet, az Anonymust, amely 1903 óta a Városliget dísze. Az alkotói folyamat legnagyobb kihívása az volt, hogy emlékművet alkosson egy ismeretlen nevű és külsejű történelmi személynek, akire fő műve, a...

Mintegy 150 alkotás érkezett a Rákóczi Szövetség fotó- és videópályázatára A Rákóczi Szövetség fotó- és videópályázatot hirdetett Kárpát-medencei, valamint a diaszpórában élő középiskolások és egyetemisták részére a karácsonyi, újévi és farsangi ünnepkörök színes bemutatására. A versenybe bekapcsolódtak magyarországi, külhoni és diaszpórában élő fiatalok is.A Szövetség szeretett volna a diákoknak lehetőséget kínálni, hogy megmutassák egymásnak és a világnak, hogy járvány árnyékában is lehet ez az időszak élettel és vidámsággal teli. Arra buzdítottuk a középiskolásokat, és egyetemistákat, hogy fotókon, videókon keresztül mutassák be azokat az ezen időszakhoz kötődő helyi magyar szokásokat, ételeket, különleges történeteket...

Megrendülten és mély fájdalommal értesültünk Snell György római katolikus püspök úr, a Szent István Bazilika plébánosának és a Szent Jobb őrének haláláról. Püspök Úr kiemelt figyelemmel követte a Rákóczi Szövetség tevékenységét, különös tekintettel gróf Esterházy János kultuszának ápolására. 2019. március 9-én Püspök Úr jóvoltából és közreműködésével a Szent István Bazilikában Szentmisét mutattak be Esterházy János boldoggá avatásáért. Ekkor vehette át az Esterházy-díjat Dagmar Babčanová, korábbi vatikáni szlovák nagykövet, valamint Ďurčo Zoltán, a Nyitrai Egyházmegye magyar püspöki helynöke, akit Snell püspök úr laudált. Püspök Úr emlékét megőrizzük! Az örök világosság fényeskedjék neki.
A 2021. évi Cultura Nostra Kárpát-medencei Történelmi Verseny II. fordulójába az alábbi 23 pályázó jutott tovább. Gratulálunk!  Iskola Név Felkészítő tanár Dicsőszentmártoni Elméleti Líceum Koll Ibolya Johanna Béres Ilona Gymnázium-Gimnázium Fülek Szepessy Anna Rubint Róbert Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium Bauerfeind Kristóf Basa György Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium Pál Krisztián Basa György Marosvásárhelyi Református Kollégium Kozma Andrea Benedek Zsolt Selye János Gimnázium, Komárom Simonics Réka Vajányi Orsolya Kereskedelmi Akadémia - Nagymegyer Kádár Karolina Csémi Ildiko Bolyai Farkas Elm;leti...

Továbbra is nagyon fontosnak érezzük hangsúlyozni az óvodapedagógusok és tanítók munkájának megbecsülését, azt, amit a gyermekek neveléséért és ezzel együtt a magyar iskolaválasztásért, illetve a magyar megmaradásért tesznek.2021. február 19-én Balatoni Kata, Így tedd rá! programgazda, néptáncpedagógus, neveléstudományi kutató ismét online képzést tart „Népi játék, néptánc az óvodában és az általános iskola alsó tagozatában” témában külhoni óvodapedagógusoknak és tanítóknak.A képzés során az Így tedd rá! program színes, tulipános módszertanát ismerhetik meg a résztvevők, mind elméleti, mind gyakorlati formában. Szó lesz a magyar kultúra intézményi megjeleníthetőségéről, a Kárpát-medence magyar oktatási intézményeiben és a diaszpóra...

Nagyszámú középiskolás, tanár, tanító és óvodapedagógus érdeklődése övezi a Rákóczi Szövetség online találkozásait, képzéseit, előadás-sorozatait

A Rákóczi Szövetség megrendülten és mély fájdalommal tudatja, hogy Takács Ferenc, tótkomlósi szervezetünk meghatározó, lelkes alakja, a Szövetség Békés megyei koordinátora, a Felvidékről kitelepítettek helyi szószólója tragikus hirtelenséggel elhunyt. Emlékét megőrizzük, az örök világosság fényeskedjék neki.
Képgaléria: