2020. szeptember 8-án és 9-én, kedden és szerdán a Rimaszombat és Vidéke Célalap területén összesen 309, tanulmányait magyar osztályban megkezdő elsős kisdiák részére került átadásra a Rákóczi Szövetség magyar összefogást jelképező ösztöndíja.

Szeptember 8-án Nemesradnóton 26, Dobócán 10, Serkében 9, Rimasimonyiban 7, Gesztetén 19, Almágyban 14, Újbáston 4, Tajtiban 6, Ajnácskőn 5, Balogfalán 8, Várgedén 12, Gortvakisfaludon 3 és Feleden 27 gyermek kapta meg az ösztöndíjat.

Szeptember 9-én Baracán 14, Uzapanyiton 11, Nagybalogon 6, Bátkában 21, a rimaszombati Tompa Mihály Alapiskolában 27, a Református Alapiskolában 29, a Dúsa úti Alapiskolában 23, Guszonán 5, Rimajánosiban 4 és Szútorban 19 gyermek részesült a támogatásban.

Az átadásokon a Rákóczi Szövetséget Pósa Homoly Erzsébet, a Rimaszombat és Vidéke Célalap vezetője képviselte. Számos helyszínen a települések polgármesterei is megtisztelték jelenlétükkel az átadásokat.

 

Hírek - Magyar Iskolaválasztási Program