Szervezetünk idén ünnepelte tizedik születésnapját, nagyon mozgalmas évet tudhatunk magunk mögött. Az év során programjaink több mint 1000 résztvevőt vonzottak, emellett több ezer emberrel kerültünk kapcsolatba a különböző megjelenések, bemutatkozások révén. Továbbá több mint egy tucat szervezettel sikerült közvetlen kapcsolatot kialakítani az év során, mely kapcsolatok közös programokban, tapasztalatcserékben és találkozásokban nyilvánultak meg. Végül, de nem utolsó sorban közösségünk jelenleg közel 60 aktív taggal rendelkezik. Januárban iskolánkban üdvözölhettük Tóth Péter Lórántot, aki József Attila előadásával nyűgözte le iskolánk diákjait. A teltházas eseménynek hatalmas sikere volt. Segesvári barátainknál hét-hét, a nagyváradiaknál...

Szervezetünk minden évben részt vesz a község által szervezett március 15-ei ünnepségen. Március 16-án szervezetünk koszorút helyezett el Szini Sebő Alajos Honvédezredes sírjánál. Nagy Gábor és ifj. Ladacsi László koszorúzott a szövetség nevében. József Attila születésnapját és a magyar költészet napját az április 13-án megrendezett V.Versünneppel ünnepeltük. A községünk kultúrházában megközelítőleg 85 ember gyűlt össze, hogy a magyar verset és lírát ünnepelje. Mindenki felolvashatta kedvenc versét. Műsorunkat Zsapka Attila koncertje színesítette. Május 8-án Barangolások a múltban címmel történelmi kirándulást szerveztünk Lengyelországba, ahol meglátogattuk az auschwitzi lágert és Wadovice városát 42 résztvevővel. Július 14. és...

Gimnáziumunkban már hetedik alkalommal került megrendezésre a Felvidékről kitelepített magyarok emléknapja. Fontosnak tartjuk a kollektív emlékezés ápolását, hogy 20. századi történelmünk fájdalmas eseményei ne merüljenek a feledés homályába. Az április 12-i iskolai megemlékezést minden évben dr. Nagyné Kasza Gabriella tanárnő, a Rákóczi Szövetség helyi szervezetének volt pedagógus vezetője állítja össze. Idén nyugdíjba vonult, de lelkesen segített a betanításban, szervezésben. Ebben a tanévben is az emléknapot követő napokban bonyolítottuk le a Rákóczi Szövetség által szintén támogatott II. Rákóczi Ferenc Irodalmi és Műveltségi csapatverseny döntőjét. Erre az eseményre a határon túlról is érkeztek csapatok (Munkács, Sepsiszentgyörgy)...

A városi szervezet a Rákóczi Szövetség Központjával kialakított állandó kommunikáció révén az elmúlt évet is aktívan élte meg. A 2019-es év eseményei 5 fogalom köré szerveződött: 1., A Rákóczi iroda felújítása, 2., Együttműködés a városi civil szervezetekkel, 3., Együttműködés a BEG iskolai szervezetével, 4., Részvétel városi rendezvényeken, 5., Kapcsolattartás és információmegosztás a tagokkal a facebook oldalunkon keresztül. Az év során hatékonyan bekapcsolódtunk a saját iskolai és a Szövetség központi programjaiba, ami az érintett tagoknak részben az ismeretbővítés lehetőségét, részben szellemi, lelki élményeket, részben értékes emberi kapcsolatokat eredményezhet békéscsabai, magyarországi és határon túli Rákóczis tagokkal. Az...

Januárban a Málenkij robot áldozatairól való megemlékezésen Nagybalogon, a magyar kultúra napján Rimaszécsen vettünk részt, míg februárban a Csemadok évzáróján Nemesradnóton. Áprilisban a nagybalogi iskolásokkal a helyi katolikus temetőben emlékeztünk meg, ahol Pósa Dénes tartott előadást a gyerekeknek. Augusztusban a Rákóczi-emlékévhez kötődően II. Rákóczi Ferenc nyomában tanulmányúton vettünk részt a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rákóczifalván, ahol a helyiek szobrot avattak a nagyságos fejedelemnek. 2019-ben lett volna 100 éves a helyi szervezet örökös tiszteletbeli elnöke, Szepesházy Kálmán. Áprilisban a nagybalogi iskolásokkal a helyi katolikus temetőben emlékeztek meg, ahol Pósa Dénes tartott előadást a gyerekeknek. Novemberben pedig...