1. A pályázat tárgya és célja

A Rákóczi Szövetség első ízben 2004 novemberében hirdette meg Magyar Iskolaválasztási Programját a Felvidéken azzal a céllal, hogy ráirányítsa a figyelmet a magyar iskolaválasztás fontosságára. A Program 2010 óta fokozatosan bővül: ma már Felvidék magyarlakta vidékei mellett érinti Kárpátalja, Vajdaság és Horvátország magyarlakta területeit, a partiumi és erdélyi Arad, Beszterce-Naszód, Bihar, Fehér, Máramaros, Temes megyéket, valamint Dés, Szászrégen, Torda városokat és régiójukat.

A 2004-ben elindított kezdeményezés ahhoz a Magyarország Alaptörvényében rögzített követelményhez kapcsolódik, mely szerint az anyaország felelősséget visel a határon túli magyarok sorsa iránt, és támogatni kívánja hosszú távú megmaradásukat a szülőföldjükön.

 

2. A támogatás formája

A Rákóczi Szövetség a Magyar Iskolaválasztási Programja keretében 10 000.- Ft egyszeri ösztöndíjat adományoz mindazon határon túli családoknak (pályázók köre: a megjelölt településeken működő iskolák szerint), akik gyermekeiket a magyar iskola első, Romániában nulladik (előkészítő) osztályába íratják. A Szövetség a támogatás lehetőségét felhívás keretében teszi közzé minden évben az iskolai beiratkozásokat megelőzően, határon túli partnerszervezetei, illetve a határon túli magyar óvodák és iskolák közreműködésével. Az ösztöndíjra igényt tartó családok ezirányú kérelmüket egy erre a célra készített ösztöndíj igénylőlap kitöltésével és pályázatuk online beküldésével tehetik meg az iskolai beiratkozás alkalmával.

 

3. A támogatásra jogosultak köre 

Minden olyan határon túli magyar szülő, aki gyermekét a mellékletben szereplő települések bármelyikén magyar tanítási nyelvű általános iskola első évfolyamába íratja (a 0. évfolyamba járókat [kivéve Romániában] és az évismétlőket nem érinti), jogosult a Rákóczi Szövetséghez benyújtott pályázat alapján a magyar összefogást jelképező ösztöndíjra.

 

4. Pályázási határidő

A támogatás ösztönző szerepét kiemelve a pályázatok a teljes beiratkozási időszak alatt, (a szeptemberi iskolakezdésig) benyújthatók a Rákóczi Szövetség részére.

 

5. A pályázatok beadásának módja

Az igénylőlapokat az iskolákban, a beiratkozáskor töltheik ki az igénylő szülők, valamint ez alapján a pályázati összeg kifizetéséhez szükséges adatok megadásával, a Rákóczi Szövetség online adatbázisába az iskolák saját felhasználói fiókján keresztül nyújtják be a pályázatot.

 

Az igénylőlap letöltése DOCX vagy PDF formátumban. 

 

6. A támogatások átadása

A Rákóczi Szövetség képviselői a 10 000.- Ft összegű ösztöndíjat minden arra jogosult iskolakezdő szülei részére helyi iskolai ünnepségek keretében támogatási szerződés megkötésével személyesen adják át 2019 őszén. Az ünnepségek előkészítésében és lebonyolításában segítséget nyújtanak a Rákóczi Szövetség partnerszervezetei, valamint az iskolák képviselői.

 

7. Egyéb

A Rákóczi Szövetség az iskolaválasztás szempontjából veszélyeztetettnek tekinthető települések, térségek esetében az általános pályázati feltételektől eltérően speciális pályázati feltételeket alkalmazhat.