Az év folyamán a Szövetség számos pályázati lehetőséggel segíti a helyi kezdeményezések felkarolását, illetve különböző rendezvényeink – táborok, kirándulások, vetélkedők, emlékünnepségek – teremtenek lehetőséget kapcsolatépítésre, élményszerzésre és ezen keresztül az identitás erősítésére.

Alábbiakban megtalálhatók pályázati lehetőségeink, valamint rendezvényeink és az azokhoz kapcsolódó információk (meghívottak köre, jelentkezési létszám, jelentkezési felület).

Rendezvények 2020 nyár

Kárpát-medencei Középiskolás Tábor - 2020. július (RÉSZLETEKÉRT KATTINTSON IDE)
 • Helyszín: Sátoraljaújhely
 • Időpont: 2020. július 6-12.
 • Résztvevők: 9 diák + 1 kísérőtanár
 • Jelentkezés: KARON
 • Jelentkezési határidő: MEGHOSSZABBÍTVA 2020. június 20-ig (Szombat)!
 • Kaució befizetéséhez kattintson ide.
 • Meghívottak köre: Középiskolai szervezetek

 

Kárpát-medencei Középiskolás Tábor - 2020. augusztus (RÉSZLETEKÉRT KATTINTSON IDE)
 • Helyszín: Sátoraljaújhely
 • Időpont: 2020. augusztus 3-9.
 • Résztvevők: 9 diák + 1 kísérőtanár
 • Jelentkezés: KARON
 • Jelentkezési határidő: MEGHOSSZABBÍTVA 2020. június 20-ig (Szombat)!
 • Kaució befizetéséhez kattintson ide.
 • Meghívottak köre: Középiskolai szervezetek

 

Kárpát-medencei Pedagógus Tábor 2020 (RÉSZLETEKÉRT KATTINTSON IDE)
 • Helyszín: Sárospatak
 • Időpont: 2020. július 20-24.
 • Jelentkezés: KATTINSON IDE
 • Jelentkezési határidő: MEGHOSSZABBÍTVA 2020. június 20-ig (Szombat)!
 • Kaució befizetéséhez kattintson ide.

 

Kárpát-medencei Egyetemista Tábor 2020 (RÉSZLETEKÉRT KATTINTSON IDE)
 • Helyszín: Sátoraljaújhely
 • Időpont: 2020. augusztus 17-21.
 • Jelentkezés: Ide kattintva
 • Jelentkezési határidő: 2020. május 31.
 • Kaució befizetéséhez kattintson ide.

 

Cultura Nostra Kárpát-medencei történelmi verseny

Szervezők: a Pannonhalmi Főapátság és a Rákóczi Szövetség

A pályázat témája:    A trianoni békeszerződés társadalmi következményei

Pályázhatnak magyarországi és határainkon túl élő magyar középiskolások

A pályamunkák elektronikus beküldésének határideje: 2020. szeptember 20.

Eredményhirdetés: 2020. október 16-án a Pannonhalmi Főapátságban

 

Részletes leírás

Olyan, egyéni kutatómunkán alapuló pályamunkákat várunk, amelyek a trianoni békeszerződés következményeivel, a helyi társadalomra gyakorolt hatásával foglalkoznak. Ennek középpontjában egy-egy szűkebb régió, település, illetve család Trianon utáni története is állhat. Támogatjuk az olyan témák feldolgozását, amelyek a szélesebb nyilvánosság előtt nem ismert helyi eseményeket, társadalmi jelenségeket és családi tapasztalatokat jelenítenek meg, továbbá a békerendszer hatására, megítélésének változásaira összpontosítanak. A bírálat során előnyt élveznek azok a dolgozatok, amelyek a történeti feldolgozáson keresztül valamilyen módon a nemzeti összetartozás gondolatát fogalmazzák meg.

A pályamunka elkészítése

A pályamunka kizárólag a versenyző önálló munkája lehet. A dolgozat terjedelme – az ábrákat, az aláírásokat, a forrás- és irodalomjegyzéket, valamint a tartalomjegyzéket nem tekintve – 10-12 gépelt oldal legyen. A szöveg 12-es betűnagyságban, 1,5-es sortávolságban, 2,5 cm-es margóval készüljön. A megadottól eltérő terjedelmű pályamunkákat a versenybizottság nem értékeli. A szakirodalomból vagy elsődleges forrásból vett gondolatokat és idézeteket, az ábrák és képek forrásait a tudományos munkákban szokásos módon kell megjelölni, illetve lábjegyzetben hivatkozni.

A pályamunka jeligés. A versenyző által jeligeként választott – legfeljebb 8 karakterből álló – kifejezést fel kell tüntetni a pályamunka címlapján, a dolgozat ezen kívül semmilyen más jelzést (nevet, iskola nevét stb.) nem tartalmazhat. A dolgozatot pdf formátumban a culturanostra@rakocziszovetseg.hu email-címre kell elküldeni. A kísérőlevélben a tanuló nevét, iskoláját és osztályát, valamint a pályamunka jeligéjét is fel kell tüntetni. A beérkezett jeligés pályamunkákat a szervezők továbbítják a versenybizottságnak. A pályázattal kapcsolatos esetleges kérdéseket szintén a megadott email-címre várjuk.

Értékelés

A versenybizottság az értékelés során a következő szempontokat veszi figyelembe: a pályamunka tartalma, felépítése, anyaggazdagsága, anyagkezelése, a megírás módja, valamint a formai követelmények teljesítése. Elérhető pontszám: 100 pont.

Jutalom

A legjobb eredményt elért 10 pályázót és a felkészítő tanárokat október 6-ig értesítjük. Ők részt vehetnek a Pannonhalmi Főapátságban október 16-án megrendezett eredményhirdetésen. A végső helyezések csak itt válnak nyilvánossá. Az ünnepélyes eredményhirdetés előtt a meghívottak megtekinthetik a főapátság látnivalóit, különösen a Levéltár és a Könyvtár értékeit, valamint a pályázat témájához kapcsolódó szakmai előadáson vehetnek részt. A legjobb három pályamunka szerzője, valamint felkészítő tanáraik részt vehetnek a Gloria Victis történelmi vetélkedő helyezettjeinek a békediktátum helyszíneit felkereső franciaországi kirándulásán. Minden meghívott pályázó értékes nyereményben részesül.

Pályázatok 2020 tavasz és nyár

Belső Pályázat
 • Benyújtható: egész évben folyamatosan
 • Elbírálás: Kb. negyedévente
 • Keretösszeg 150 000 HUF
 • Felhasználás: Saját rendezvények, kezdeményezések, programok elszámolható költségei.
 • Benyújtás: KARON
Kárpátaljai Utazási Program 2020
 • Benyújtható: 2020. április 1. 2020. folyamán
 • Keretösszeg 250 000 HUF + 100 000 HUF
 • Felhasználás: Középiskolai, települési vagy egyetemi szervezet csoportja autóbuszos utazásának költségtámogatása max. 250 000 forint keretösszegben, valamint szállásuk és ellátásuk költségtámogatása max. 100 000 forint keretösszegben
 • Benyújtás: Ide kattintva a pályázati űrlapon
Nemzeti Összetartozás Éve pályázat
 • Benyújtható: Egész évben, de legkésőbb 2020. november 30-ig
 • Keretösszeg: 100 000 HUF
 • Felhasználás: Megemlékezés, ünnepség, rendezvény elszámolható költségei
 • Benyújtás: KARON
Október 23-i Diákutaztatási Program 2020
 • Benyújtható: 2020. szeptember
 • Keretösszeg: 300 000 HUF
 • Felhasználás: Középiskolai csoport autóbuszos utazásának 300 000 forint keretösszegű költségtámogatása
 • Benyújtás: KARON