A Rákóczi Szövetség minden évben színes rendezvénysorozatával szólít meg tízezreket szerte a Kárpát-medencében és újabban a világ bármely pontján élő diaszpóraközösségekben. E programokon keresztül a Szövetség lehetőséget kíván teremteni az egymástól távol élő magyar közösségek tagjainak személyes megismerkedésére, kapcsolatteremtésére és naprakész képet alkotni e közösségek helyzetéről, viszonyairól a mind hatékonyabb együttműködés érdekében.

A Rákóczi Szövetség rendezvényeinek legfőbb célcsoportját a középiskolás korosztály – elsősorban a középiskolai szervezetek tagsága jelenti. Számukra minden évben többféle lehetőséget kínál a Szövetség az évszak, az iskolaév éppen aktuális időszaka szerint, valamint odafigyelve a helyszínek megfelelő kiválasztására, hogy minden régió diákjai meghívást nyerjenek egy-egy rendezvényre.

Rendezvények általános iskolásoknak

Anyanyelvi Táborok
Említést kell tenni a legkisebbekről, általános iskolásokról is. A szórványvidéken élő magyar kisdiákok és középiskolások számára a Rákóczi Szövetség minden nyáron Anyanyelvi táborokat szervez korosztályonként. A táborok célja, hogy a helyszínre érkező gyermekek, akik anyanyelvüket szülőföldjükön csak korlátozottan használhatják, egy hétig felszabadultan, kötöttségek nélkül beszélhessenek kizárólag magyarul. Emellett értékes, magyar nyelvvel, irodalommal és kultúrával kapcsolatos tudásra tehetnek szert a hét előadásainak köszönhetően, ill. fontos szerep jut a egymás megismerésének és a felhőtlen, játékos pihenésnek is.

Rendezvények középiskolásoknak

„Gloria Victis” Ifjúsági Találkozó és Történelmi Vetélkedő
A Gloria Victis rendezvénysorozat a Rákóczi Szövetség legnagyobb rendezvénye, mely két fő elemből áll. Egyrészt ifjúsági találkozó, másrészt történelmi vetélkedő. Az ifjúsági találkozóra a Kárpát-medence minden pontjáról hívjuk és várjuk ifjúsági szervezeteink tagjait, hogy együtt emlékezzenek a 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire. A Történelmi Vetélkedő három fordulós csapatverseny, melyre minden Kárpát-medencei magyar tannyelvű középiskola nevezhet csapatot/csapatokat. Egy csapat három diákból és egy felkészítő tanárból áll. Az első forduló feladatlapja a vetélkedő meghirdetését követően a Rákóczi Szövetség honlapjáról tölthető le. A kitöltött feladatlapot postai úton a Szövetség levelezési címére kell eljuttatni a felhívásban feltüntetett határidőig. Az első forduló hatvan legjobb csapata meghívást kap a középdöntőre, mely az október 21-23-a között megvalósuló Gloria Victis rendezvénysorozat részét képezi. A középdöntő írásbeli forduló, mely október 22-én a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen valósul meg. A második forduló tíz legjobb csapata mérkőzik meg egy szóbeli döntőben október 23-án. A középdöntőbe és döntőbe jutó csapatok értékes könyvjutalmakban részesülnek, valamint a vetélkedő öt legjobb csapatának nyereménye egy több napos kirándulás. Ezen jutalomkirándulások úticélja az elmúlt években Horvátország, Lengyelország és Erdély volt.
Cultura Nostra Történelmi Vetélkedő
A Pannonhalmi Bencés Főapátság és a Rákóczi Szövetség közös vetélkedője, mely három fordulós csapatvetélkedő. A versenyre Kárpát-medencei magyar középiskolások jelentkezhetnek. Egy csapat három diákból és egy felkészítő tanárból áll. A versenyre a culturanostra.bences.hu oldalon jelentkezhetnek a csapatok. A vetélkedő első fordulójának feladatlapja is erről a honlapról tölthető le, melyet még a letöltés napján vissza is kell tölteni. A második forduló regionális, ezt a feladatlapot a Kárpát-medence különböző városaiban töltik ki a csapatok. A vetélkedő döntője szóbeli, mely egy három napos rendezvény keretében valósul meg a Pannonhalmi Bencés Főapátságban. A döntőbe jutott csapatok értékes könyvjutalomban részesülnek, valamint az első három helyezett csapat egy nyári jutalomkiránduláson vehet részt.
Hétvégi kirándulások
Évente több alkalommal megvalósuló, péntektől vasárnapig tartó rendezvények, melyekre öt diák és egy tanár jelentkezhet a meghívott ifjúsági szervezetektől. Ilyen rendezvények a minden év tavaszán és őszén megrendezésre kerülő Felvidéki Séta, a tavasszal megvalósuló Délvidéki Utazás, az őszi Partiumi Kirándulás, valamint a szintén tavasszal és ősszel megrendezésre kerülő Kárpátaljai Kirándulás. Ezeknek a programoknak a célja mindig egy-egy határon túli magyarlakta térség történelmi, kulturális kincseinek megismerése, az adott terület bebarangolása.
INFOPROG – Kárpát-medencei Magyar Középiskolások Informatikai Versenye
A Kárpát-medence legnagyobb programozó versenye, melyet a Rákóczi Szövetség a Füleki Magyar Gimnáziummal és Regio Philek Polgári Társulással együttműködve szervez. A verseny egyúttal a szlovákiai magyar középiskolások országos bajnoksága is. A programról bővebb információ www.infoprog.net honlapon olvasható.
Középiskolás vezetőképzők
Mint a rendezvény neve is mutatja, ezekre az összejövetelekre az ifjúsági szervezetek vezetőségét várjuk. A programra általában két diák és egy tanár jelentkezhet a meghívott szervezetek közül. Ez a rendezvény évente több alkalommal kerül megrendezésre egy-egy hosszú hétvége keretében Budapesten, különböző vidéki helyszíneken, valamint határon túli magyarlakta területeken. A program hagyományosan az „Érték és ifjúság” jelmondat köré szerveződik, így rendszerint részét képezik kultúrával, történelemmel kapcsolatos előadások, színházlátogatás, kirándulás, városnézés, múzeumlátogatás, valamint játékos vezető képzés. A program célja az ifjúsági szervezetek vezetőinek képzése, kapcsolataik építése, továbbá jó hangulatú, tartalmas időtöltés.
Sajtóközlemény - Csíksomlyói zarándoklat és Felvidéki séta 2018
A csíksomlyói búcsúra és a Felvidéki Sétára utaztat diákokat a Rákóczi Szövetség a hétvégén. A Nagyboldogasszony Zarándokvonattal 100 középiskolás utazik, köztük dél-amerikai magyarok, felvidéki és kárpátaljai fiatalok. Ezzel egyidőben zajlik a Szövetség Felvidéki Séták elnevezésű középiskolás programja. A Felvidéki Séta 23. alkalommal valósul meg. A programba 100 Kárpát-medencei középiskolás kapcsolódik be a Rákóczi Szövetség ifjúsági szervezeteinek képviseletében.   A csíksomlyói zarándoklat résztvevőiközött a Rákóczi Szövetség Diaszpóra Programja keretében magyarországi tanulmányútra idelátogató dél-amerikai magyar fiatalok, valamint felvidéki és kárpátaljai diákok. A csíksomlyói zarándoklat programja az alábbiakban olvasható.   A Felvidéki Sétán16 Kárpát-medencei középiskola 100 diákja ezúttal a Nyugat-Felvidék magyar vonatkozású kulturális és történelmi emlékeit, illetve természeti kincseit keresi fel, a kapcsolatépítést szolgáló hétvégén. A rendezvényre olyan középiskolák kaptak meghívást, ahol a Rákóczi Szövetségnek ifjúsági szervezete működik.   Résztvevő középiskolák: Magyarországról:tatabányai Mikes Kelemen Szakközépiskola, nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Cserháti tagintézménye, budapesti II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium, szentesi Pollák Antal Szakgimnázium és Szakközépiskola, balassagyarmati Szent Imre Keresztény Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium, kisbéri Táncsics Mihály - Bánki Donát Szakgimnázium és Szakközépiskola, pásztói Mikszáth Kálmán Líceum, aszódi Petőfi Sándor Gimnázium Partiumból: nagyváradi Ady Endre Elméleti Líceum Kárpátaljáról: Feketeardói Középiskola Felvidékről:komáromi Selye János Gimnázium Délvidékről: Topolyai Mezőgazdasági Iskola, Törökbecsei Ifjúsági Szervezet, Törökkanizsai Ifjúsági Szervezet, Csókai Ifjúsági Szervezet   A kiránduláson térítésmentesen vehetnek részt a diákok és kísérőtanáraik.   A Rákóczi Szövetség Diákutaztatási Programjaiba idén már több mint 7000 Kárpát-medencei középiskolás kapcsolódott be.   Program Csíksomlyói zarándoklat 2017. május 17 – május 20.   0. nap: (május 16. szerda): Érkezés Nyíregyházára, regisztráció 16 órától, elszállásolás, vacsora 1. nap: (május 17., csütörtök): Zarándokok megáldása, majd indulás Budapestről és Miskolcról a kora reggeli órákban. Utazás Székelyföldre, a Kárpátok ölelte Gyergyói- és Csíki-medencébe. Útközben a nagyobb állomásokon a zarándokok ünnepélyes fogadása és köszöntése. A késő esti órákban érkezünk meg vendéglátó településeinkre. Zarándokok köszöntése a vasútállomásokon, majd a szálláshelyek elfoglalása és vacsora. 2. nap:(május 18., péntek): Reggeli után indulunk a vasútállomásokra, ahonnan a Boldogasszony Zarándokvonattal folytatjuk utunkat először Madéfalvára, majd Csíkszeredába. Helyi közlekedéssel folyamatos megérkezés a CSÍKSOMLYÓI kegyhelyre. Közben egyénileg mindenki felmehet a Boldogasszony kegyszoborhoz és gyónási lehetőség is lesz. Déli harangszó alatt ünnepélyes bevonulás és Úrangyala imádság. Köszöntő – Urbán Erik ferences, kegyhelyigazgató. Szentmise a kegytemplomban. Szabadprogram keretében egyénileg ebédelhetünk, meglátogathatjuk a borvízforrást és kegytárgyvásárlásra is lesz lehetőség. Délután választható programok: A) Kegytemplom – elmélkedés és rózsafüzér imádság; B) Keresztút a „Jézus hágóján”. Folyamatos leutazás a vasútállomásra, majd visszautazunk a szálláshelyekre. 3. nap: (május 19., szombat): CSÍKSOMLYÓI PÜNKÖSDI BÚCSÚ. Csíksomlyó Szűz Mária kegyhelyén évszázadok óta összegyűlnek pünkösd szombatján a székelyek és csángók, hogy teljesítsék őseik fogadalmát. Korai reggeli után kelünk útra, hogy a zarándokvonattal Hargita megye központjába érkezzünk meg, ahol a vasútállomáson ünnepélyesen köszöntik és megáldják zarándokainkat. CSÍKSZEREDA: a búcsú egyik legnagyobb közös keresztaljaként, énekelve és imádkozva felvonulunk a Kegytemplomhoz – ahol a ferencesek sok évszázad óta őrzik a csodatevő Boldogasszony szobrát – majd a hegynyeregbe. Részt veszünk a végeláthatatlan sorokban érkező zarándoksereg búcsúján. Ünnepi szentmise. Délután szabadprogram. Egyénileg vagy közösen lemegyünk a vasútállomásra. Visszautazás a szálláshelyekre. 4. nap:(május 20., vasárnap): Korai reggeli után GYERGYÓSZENTMIKLÓS főterén találkozunk. Pünkösdi szabadtéri szentmise. Az előző években a Zarándokvonat utasaival közösen több ezren vettek részt ezen a zarándoklatot záró szentmisén. Várhatóan így lesz ez ebben az évben is. Méltó befejezése lesz ez rendhagyó zarándoklatunknak. Elköszönés a székelyektől, hazaindulás. Hazautazás közben tovább folytatódnak a programok, élménybeszámolók, közös éneklések a vonaton. Érkezés Debrecen – Nyíregyháza – Miskolc és Debrecen – Püspökladány – Szolnok – Cegléd – Budapest útvonalon a késő esti órákban. 5. nap: (május 21. hétfő): reggeli, majd hazautazás   Program Felvidéki séta 2018. május 18-20. 2018. május 18., péntek   7.00                             Budapestről indulás 9.30-12.00                   Szalka (tájházbemutató, kemencében sült lepény, kéméndi viselet- és néptáncbemutató; kézműves foglalkozások- szövés, csuhéjvirág-készítés, bőrözés, makramézás, kenderfeldolgozás) 13.00-13.30                 bényi rotunda 15.00-15.30                 Gútai malom megtekintése 16.20-17.00                 Deáki (templom) 17.35-18.00                 Vágkirályfa (Janics Kálmán sírja) 18.00-19.00                 utazás Udvardra 19.00-20.00                 vacsora (közben regisztráció, elszállásolás) 20.00-20.40                 megnyitó, irányított ismerkedés, csapatépítés 20.45-21.45                 Szomszádaink, a magyarok című film vetítése 21.00-                         irányított fórum a látottakkal/hallottakkal kapcsolatban   2018. május 19., szombat   7.00-7.30                     reggeli 7.45                             indulás Alsóbodokra 09.00-09.30                 Esterházy János sírhelyének megkoszorúzása 10.00-11.15                 Nyitrai vár 11.15-12.15                 séta a városközpontban, ebéd 12.30-13.15                 magyar református templom 13.45-14.10                 Csitár (Kodály emléktábla) 14.40-17.30                 túra a Gímesi várromhoz 18.40-19.40                 vacsora Udvardon 20.15                           táncház   2018. május 20., vasárnap   7.15-8.15                     reggeli 9.30-10.30                   Révkomárom, Erődrendszer megtekintése 2 csoportban 10.30-11.30                 Klapka tér. Európa-udvar, Jókai-szobor megtekintése 11.30                           ebéd, majd hazautazás  
Sátoraljaújhelyi Középiskolás Tábor
A Rákóczi Szövetség egyik legnagyobb, de mindenképpen legkedveltebb rendezvénye. Évről-évre közel félezer diák érkezik Sátoraljaújhelyre a Kárpát-medence minden szegletéből július első hetében, hogy egy végletekig tartalmas, mozgalmas és élményekben gazdag hetet töltsenek el társaikkal. A táborra minden szervezetünkből öt diák és egy tanár jelentkezhet. A rendezvény programja kirándulásokból, történelemmel, irodalommal, kultúrával, kapcsolatos előadásokból, sportprogramokból, csapatversenyből, szavaló- és rovásírásversenyből, táncházból, valamint strandolásból áll.

Rendezvények felnőtteknek

„Gloria Victis” Ifjúsági Találkozó
Ez a program az október 21-23 között megvalósuló Gloria Victis 1956-os rendezvénysorozat részét képezi. A három napos rendezvényre a Kárpát-medencei egyetemeken működő magyar diákszervezetek képviselői kapnak meghívást.
Helyi Szervezeti Találkozók
A Rákóczi Szövetség ezekkel a hosszúhétvégés rendezvényekkel kíván fórumot teremteni ifjúsági és helyi szervezeti vezetői számára, hogy megosszák egymással és a Rákóczi Szövetség munkatársaival tapasztalataikat, javaslataikat a rendezvényekkel, szervezeti ügyekkel kapcsolatban. Ezen programok regionális szinten kerülnek megrendezésre, így évente egyszer Kárpátalján, Erdélyben, Délvidéken és Felvidéken is sor kerül egy-egy ilyen találkozóra.
Kárpát-medencei Történelem Szakos Tanár Tábor
Minden év nyarán megrendezésre kerülő egyhetes tábor, melyre minden Kárpát-medencei magyar történelem szakos tanár jelentkezhet a program meghirdetését követően a Rákóczi Szövetség honlapján. A tábor előadásai minden évben egy központi téma köré épülnek. Az előadások mellett a tábor programjába beépítésre kerül egy-egy kirándulás, valamint különböző kulturális, szabadidős tevékenység. A képzés ugyan nem akkreditált, de a rendezvényt követően minden résztvevő számára kiállítunk egy igazolást, melyben feltűnésére kerül a program témája és felsorolásra kerülnek azok az előadásokat tartó személyek.
Középiskolai Szervezetek Vezetőinek Találkozója
Ezeknek a hosszúhétvégés rendezvényeknek a megvalósításával a Rákóczi Szövetség szeretne fórumot teremteni az ifjúsági szervezetet vezető tanárok és iskolaigazgatók számára, hogy megosszák tapasztalataikat és javaslataikat egymással és a Szövetség munkatársaival. A Rákóczi Szövetség így kívánja hatékonyabbá tenni ifjúsági szervezeteinek működését, valamint a szervezetvezetőkkel való közvetlen információcserét. Természetesen ezen rendezvények sem kizárólag a munkáról szólnak. A szervezők igyekeznek a programban lehetőséget biztosítani a résztvevők pihenésére és aktív kikapcsolódására is. Ezerke a találkozókra minden meghívott ifjúsági szervezet két fővel jelentkezhet (az ifjúsági szervezetet koordináló tanár, az ifjúsági szervezetnek otthont adó iskola igazgatója).
Magyar Nyelv és Irodalom Szakos Tanárok Találkozója
A Történelemtanár Tábor mintájára, a Rákóczi Szövetség és a Kárpát-medencei Magyartanárok Kulturális Egyesülete szervezésében megvalósuló rendezvény. A program gerincét a Kárpát-medencei magyar irodalommal és kultúrával kapcsolatos előadások képezik. A Történelemtanár Táborhoz hasonlóan ez a képzés sem akkreditált, ám a rendezvényt követően minden résztvevő számára kiállításra kerül egy, a találkozó témáját és előadóit tartalmazó igazolás.
Óvodapedagógus Találkozók
Az óvodapedagógus találkozók olyan péntektől vasárnapig tartó rendezvények, melyekre a Kárpát-medencei magyar óvodákban óvodapedagógiai munkát végző óvónők jelentkezését várjuk. A találkozók részben fórumot szeretnének kínálni a résztvevők számára tapasztalatcserére, a Szövetség Beiratkozási Programjának megismerésére, véleményezésére. Másrészt aktív pihenés lehetőségét kívánjuk nyújtani, ezzel is megköszönve az óvodapedagógusok áldozatkész és kitartó munkáját.
Szentendrei Főiskolás Tábor
A Rákóczi Szövetség 1989 óta minden év augusztusában rendezi meg Főiskolás Táborát, Szentendrén. A rendezvényre meghívást kapnak a Kárpát-medencében működő egyetemek, főiskolák magyar diákszervezetei. A hét programja igen változatos, melynek részét képezik előadások, kirándulások, múzeumlátogatás és különböző szabadidős programelemek. A szervezők minden évben igyekeznek ismert és szakmájukban elismert előadókat meghívni a rendezvényre. A program célja, hogy a résztvevők és az általuk képviselt szervezetek megismerjék egymást, határon átnyúló kapcsolatokat alakítsanak ki, valamint eközben egy tartalmas és jó hangulatú hetet töltsenek el együtt, miközben új ismeretekkel és élményekkel gyarapodnak.

Megemlékezések, emlékünnepségek

Esterházy János Emlékünnepség
1991 óta minden év márciusában megemlékezést szervez a Rákóczi Szövetség gróf Esterházy János felvidéki mártírsorsú politikus tiszteletére. Az emlékünnepség Budapest belvárosában, a Szép utcában veszi kezdetét, ahol az egybegyűlt emlékezők megkoszorúzzák az Esterházy János Emléktáblát. Számos felvidéki és magyarországi szervezet helyezi el minden évben az emlékezés virágait. A koszorúzás után az emlékezők átvonulnak egy közeli helyszínre, ahol az Esterházy János Bizottság képviselői, valamint a meghívott díszvendégek ünnepi köszöntőt mondanak. Az emlékünnepség keretében átadásra kerül az Esterházy János Emlékérem. Az Esterházy Emlékérmet minden évben olyan személyek, illetve szervezetek, intézmények kapják, melyek sokat tettek a felvidéki mártír politikus gróf Esterházy János rehabilitásáért, vagy szellemi örökségének népszerűsítéséért, illetve kiemelkedő eredményeket szereztek a felvidéki magyarság érdekében végzett munkájukkal.   Az Esterházy Emlékérmeket eddig az alábbi személyek/intézmények vehették át: 1991: Esterházy-Malfatti Alice grófnő, Hites Kristóf OSB |  1992: Janics Kálmán történész, CSEMADOK egykori bebörtönzött vezetői: Lipcsei Gyula, Krausz Zoltán, Mészáros Gyula és Hajdú László | 1993: Ébert Tibor író, Komáromi Jókai Színház Társulata | 1994: Nagy János szobrászművész, Mayer Judit irodalmi szerkesztő | 1995: Duray Miklós és egykori munkatársai (csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottsága) | 1996: pozsonyi Esterházy János Közművelődési Klub (Scheniererné Wurster Ilona), Popély Gyula történész, Tóth László író | 1997: 1. sz. Esterházy János Cserkészcsapat | 1998: Stelczer Elemér, Molnár Imre történész | 1999: Pröhle Henrikné Samarjay Éva, Balassa Zoltán történész | 2000: Halzl József, Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége (Mónus Ferenc) | 2001: Magyar Koalíció Pártja (Bugár Béla), Frantisek Miklosko szlovák kereszténydemokrata politikus, Lénárt Károly atya | 2002: Lazarovics Ernő| 2003: Erdélyi Géza ref. püspök, Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Szülőföldön Magyarul Társulás (a 10 éves Város- és Vidéke Célalaphálózat) | 2004: Frideczky János, a Pozsonyi Kaszinó alapítója, komáromi Selye János Kollégium | 2005: Burián László katolikus pap, Hetényi József, Esterházy rabtársa | 2006: Kassai Thália Színház, Búcs község | 2007: Magyar Tannyelvű Vállalkozói Magán Szakközépiskola, Alsóbodok, illetve a csehországi Mírov község | 2008: Pázmáneum Polgári Társulás, Remény c. folyóirat | 2009: Cservenka János és az általa alapított hidaskürti Középfokú Magán Szakintézet és Magán Kereskedelmi Akadémia, illetve a Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusa | 2010: CSEMADOK, illetve Kovalcsik Cirill ferences atya | 2011: Felvidéki Diákhálózat | 2012: Dolník Erzsébet, Komáromi Selye jános Gimnázium | 2013: Boldoghy Olivér, Pozsonyi Magyar Galéria | 2014: FELVIDEK.ma – Pogány Erzsébet, Esterházy János Szoborállító Bizottság - Pékó Zoltán | 2015: Jan Ciechanowski a lengyelországi Veteránok és Üldözöttek Kormányhivatalának államtitkára, Reviczky Társulás – Léva | 2016: László Béla egyetemi tanár, Kassai Szakkay József Szakközépiskola | 2017: Élő Zoboralja Polgári Társulás, Boráros Imre színművész | 2018: Marek Jędraszewski krakkói érsek, Paulisz Boldizsár az alsóbodoki Esterházy-emlékhely létrehozója | 2019: Ďurčo Zoltán, a Nyitrai Egyházmegye magyar püspöki helynöke és Dagmar Babčanová, volt vatikáni szlovák nagykövet
Felvidékről kitelepített magyarok emléknapja
A Magyar Országgyűlés 2012. december 4-én ellenszavazat nélkül fogadta el, hogy ezentúl április 12-e a Felvidékről kitelepített magyarok emléknapja lesz. A Rákóczi Szövetség az emléknap alkalmából 2013. óta minden évben Kárpát-medencei középiskolások és egyetemisták részére irodalmi- és történelmi pályázatot hirdet, valamint központi megemlékezést szervez a Beneš-dekrétumok következtében a Csehszlovák Köztársaságból elüldözött, Magyarországra telepített több mint százezer magyar emberről.
Június 4. - Nemzeti Összetartozás Napja
A június 4-i Nemzeti Összetartozás Napján a Rákóczi Szövetség Diákutaztatási Programja mellett megemlékezést szervez rendszeresen együttműködve a központi ünnepségek szervezőivel. A 2-3 napos utazással kirándulással egybekötött programokon határon túli diákok vesznek részt.
Március 15.
A Szövetség a Diákutaztatási Program 1994. óta nyújt akár 200 000 forint útiköltség-hozzájárulást és szervezési segítséget minden olyan Kárpát-medencei magyar középiskola számára, amelyek készek arra, hogy diákcsoportjaik számára március 15-i nemzeti ünnepünk kapcsán a szomszédos országokba szervezzenekm kirándulást. A csoportok látogatásának célja, hogy a diákok ott részt vegyenek a helyi magyar közösség által szervezett ünnepségeken. Ez lehetőséget nyújt a diákok számára, hogy megismerhessék a határon túli magyarság életét, kultúráját, és egyben jó alkalom az ottani magyar iskolákkal való kapcsolatfelvételre is.
Október 23. - Gloria Victis
A Rákóczi Szövetség 1992 óta minden év október 21-23. között valósítja meg a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen Gloria Victis elnevezésű 1956-os emlékünnepségét, Kárpát-medencei ifjúsági találkozóval és középiskolai történelmi vetélkedővel összekötve. A Gloria Victis rendezvénysorozat, az 1956-os forradalmat elindító magyar ifjúságnak állít emléket. A rendezvénysorozat részeként a budapesti Műegyetemen rendezett történelmi vetélkedőn 200 Kárpát-medencei középiskolás méri össze tudását, a többi meghívott fiatal ezzel párhuzamosan különböző kulturális, történelmi programokon vesz részt. A rendezvény csúcspontját az október 22-i műegyetemi emlékünnepség és a Bem téri fáklyás felvonulás jelenti, amelyet a meghívott diákok mellett budapesti, vidéki és külhoni ünneplő polgárok is megtisztelnek részvételükkel. A nemzeti ünnep kapcsán kerül meghirdetésre minden évben harmadik alkalommal a nagy népszerűségnek örvendő Diákutaztatási Program.
Rákóczi Emléknap
A Szövetség névadójának kultuszát 1989 óta példaképként állítja a Kárpát-medencei magyar ifjúság elé. A nagyságos fejedelem születésnapján, minden év március 27-én megemlékezést szervez a Szövetség Budapesten, a Kossuth téri Rákóczi-szobornál.