A több mint 30 éves Rákóczi Szövetség a Kárpát-medencei és a világ magyarságának szolgálatában igyekszik lehetőségeit felhasználva segíteni a magyar kultúra, a magyar nyelv és a magyar közösségek ügyét.

A Szövetség tevékenysége kiemelten a magyar fiatalokra irányul. Szervezetünk több mint 30 ezer taggal és 500-nál is több helyi szervezettel rendelkezik Kárpát-medence-szerte, ezek közül 300 középiskolákban működő ifjúsági szervezet. 

2019-ben a Rákóczi Szövetség közel 80 programja több mint 100 ezer embert – elsősorban fiatalokat – ért el.

Tevékenységünk középpontjában a külhoni magyar családok magyar nyelvű iskolaválasztása áll, hiszen akit nem íratnak szülei magyar oktatási intézménybe, az jóeséllyel elveszik a magyar közösség számára. Ennek érdekében az újszülötteket, az óvodásokat és az iskolakezdőket is megszólítja szervezetünk. 9000 újszülöttet köszöntünk Gólyahír Programunk keretében. Az adventi időszakban 22 ezer külhoni magyarul beszélő óvodásnak küldünk ajándékot a szülőket magyar iskolaválasztásra bátorító levelünkkel együtt. Tavasszal iskolatáskával köszöntjük a magyar iskolába beiratkozó gyermekeket, a szeptemberi iskolakezdést követően pedig több mint 400 helyszínen 9000 magyar iskolakezdőnek adjuk át személyesen a magyar összefogást jelképező ösztöndíjunkat. Fontosnak érezzük, hogy az óvónőket és a tanítónőket is megbecsüljük, akik az iskolaválasztásban meghatározó szerepet töltenek be. A Magyar Iskolaválasztási Program mögött széleskörű társadalmi összefogás jött létre, félezer település önkormányzata, számos magánember és közéleti személyiség fogott össze az ügyért.

2019 márciusában a Magyar Kormány jóvoltából Szövetségünk megvásárolhatta a sátoraljaújhelyi Várhegy Üdülőt, amely 2019. június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján 1000 Kárpát-medencei és a nagyvilágból érkező középiskolás és Orbán Viktor miniszterelnök úr jelenlétében nyitotta meg kapuit szervezetünk vendégei előtt.  A Magyar Kormány támogatásával a Rákóczi Szövetség lehetőséget kapott a rendezvényközpont felújítására, melynek átadása 2021. június 4-én lesz. 

Tevékenységünk másik fókuszában a középiskolás ifjúság áll. Meggyőződésünk, hogy a 14 és 18 év közötti korban alakul ki az identitásnak és a kapcsolatrendszernek egy jelentős része. A Rákóczi Szövetség arra törekszik, hogy ebben az időszakban minél több olyan impulzus érje a fiatalokat, ami abban segíti őket, hogy a magyarságukra értékként tekintsenek, és minél több magyar-magyar kapcsolat alakuljon köztük. Nemzeti ünnepekhez és emléknapokhoz kapcsolódó Diákutaztatási Programunk során 2019-ben több mint 600 középiskola 22 000 diákja utazhatott legalább egy határ átlépésével egy másik magyar közösséghez. Iskolai félévekhez kapcsolódóan középiskolás találkozók, a határ két oldalának diákjait megszólító hétvégi kirándulások, nyári táborok, a Gloria Victis és a Cultura Nostra történelmi vetélkedők, és sok száz középiskolai helyi kezdeményezés támogatása szolgálta a korosztályt.

Az elmúlt nyáron 17 táborunk 4500 fiatalnak teremtett lehetőséget nyári kirándulásra. Az identitás átadása szempontjából kulcsszerepben lévő magyar és történelem szakos tanárok számára nyári táborok, konferenciák segítették a kapcsolatépítést és munkájuk megbecsülését. Az elmúlt évben különös gondot fordítottunk a középiskolák vezetőinek megszólítására, és a velük való hatékony együttműködés kialakítására.

2016 óta a Magyar Diaszpóra Tanács kérése alapján és a Magyar Kormány támogatásával a Rákóczi Szövetség évről évre meghirdeti Diaszpóra Programját azzal a céllal, hogy a nagyvilágban élő magyar gyökerű fiataloknak is lehetőséget teremtsen magyarországi táborozásra, tanulmányi kirándulásra, kapcsolatok építésére, illetve a magyar nyelv és kultúra elmélyítésén keresztül az identitás erősítésére. 2016 óta évente 1000 diaszpóraközösségekhez tartozó fiatal kapcsolódik be a program kínálta lehetőségekbe.

Számos informatikai fejlesztéssel bővült a Rákóczi Szövetség 2019 és 2020 folyamán. Sikerült digitalizálni Magyar Iskolaválasztási Programunkhoz és számos más tevékenységünkhöz kapcsolódó folyamatot. Megjelent applikációnk is a hatékonyabb kommunikáció érdekében.

A Szövetség tevékenységét támogatóinak köszönhetően végezheti, köztük a Magyar Kormánynak, települési önkormányzatoknak és nem utolsósorban vállalati és magán támogatóinak, akiknek a bizalmára a jövőben is számítunk.

Köszönettel tartozunk tagságunknak, helyi szervezeteink vezetőinek, munkatársainknak és minden önzetlen embernek, aki segíti a Rákóczi Szövetség nemzetépítő munkáját.