Beiratkozási Program 2017 - Nagykürtös és Vidéke

A Nagykürtös és Vidéke Célalap területén 2017. szeptember 13-án, négy helyszínen az ipolybalogi, az ipolynyéki, a lukanényei és a csábi alapiskolában adták át a Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíját 27 magyar iskolakezdő kisdiáknak. Az ünnepélyes ösztöndíj átadásokon a Rákóczi Szövetség képviseletében Halzl József elnök és Csáky Csongor főtitkár vett részt.

Az ipolybalogi Ipolyi Arnold Alapiskolában Molnár Barnabás iskolaigazgató köszöntötte az egybegyűlteket. Az igazgató köszöntője után az iskola diákjainak rövid műsorával folytatódott az ünnepség, majd Halzl József szólt a szülőkhöz, az ösztöndíj üzenetét és a magyar iskolaválasztás fontosságát hangsúlyozva. Ipolybalogon a 10 helyi vette át az ösztöndíjat. Az eseményen részt Ipolybalog és Inám polgármestere Bálint Péter és Régi Zsolt, valamint György Ferenc ipolybalogi plébános.

Ipolynyéken a Balassi Bálint Alapiskolában az iskolakezdők műsorát követően előbb Gyurász Szilvia igazgató köszöntette a megjelent szülőket és diákokat, majd a Szövetség képviselőinek felszólalása után 11 helyi iskolakezdő részesült a beiratkozási ösztöndíjban.

A csábi alapiskolában 4 iskolakezdő vette át a Szövetség ösztöndíját. Az eseményen a település polgármestere Tóth Henrik kifejezte köszönetét a Rákóczi Szövetség kiemelt figyelméért. A csábi gyermekek megköszönték a nyári táborozási lehetőségeket. A lukanényei alapiskolában Balázs Éva igazgató asszony és Kuzma Zoltán polgármester köszöntötte a 2 helyi és az 1 ipolyvarbói iskolakezdő diákot, szüleivel együtt. Halzl József elnök kifejezte jókívánságait a családoknak, majd ünnepélyesen átadták az ösztöndíjakat.

A nagykürtösi célalap területén az ösztöndíj mértéke a Rákóczi Szövetség egyedi döntése értelmében a lukanényei, a csábi és az ipolyvarbói iskolakezdők esetében (összesen 7 diák) százezer forint, tekintettel a nyelvhatárra és az asszimilációs folyamatokra.