A városi szervezet a Rákóczi Szövetség Központjával kialakított állandó kommunikáció révén az elmúlt évet is aktívan élte meg. A 2019-es év eseményei 5 fogalom köré szerveződött: 1., A Rákóczi iroda felújítása, 2., Együttműködés a városi civil szervezetekkel, 3., Együttműködés a BEG iskolai szervezetével, 4., Részvétel városi rendezvényeken, 5., Kapcsolattartás és információmegosztás a tagokkal a facebook oldalunkon keresztül. Az év során hatékonyan bekapcsolódtunk a saját iskolai és a Szövetség központi programjaiba, ami az érintett tagoknak részben az ismeretbővítés lehetőségét, részben szellemi, lelki élményeket, részben értékes emberi kapcsolatokat eredményezhet békéscsabai, magyarországi és határon túli Rákóczis tagokkal. Az együttműködésre helyeztük talán idén a legnagyobb hangsúlyt. Uhrin Zoltán Kolbászklub, MOBT, Popcorn Nélkül Filmklub, Könyvet a szórványba, Békéscsabai Hagyományőrző Egyesület. Mivel a helyi szervezet saját programokat is kezdeményez a tagság részére, ezek lebonyolítására a Rákóczi Szövetséghez benyújtott belső pályázat révén anyagi támogatást is folyamatosan igényeltünk. Ezek a programok a Rákóczi-kultuszra, hazai, vagy határon kívüli tanulmányutakra, diákutaztatási programra, kirándulásokra vonatkoztak.