A Rákóczi Szövetség Magyar Iskolaválasztási Programja keretében 2018. november 22-én és 23-án került sor az erdélyi Fehér megyében és Tordán tanulmányaikat magyar iskolában megkezdő előkészítősök beiratkozási ösztöndíjainak átadására. A helyszínre Nagy Domonkos István szervezetfejlesztési és informatikai igazgató és Csengeri Krisztina látogattak el.

November 22-én, csütörtökön Nagy Tímea Fehér megyei kisebbségi tanfelügyelő vezetésével Vajasdra (1), Gyulafehérvárra (9), Buzásbocsárdra (1), Magyarpéterfalvára (8), Küküllővárra (2) és Bethlenszentmiklósra (2) látogattak el a Szövetség képviselői.

Másnap, november 23-án délelőtt Miriszlóra (4), Felvincre (1), Székelykocsárdra (4), Magyarbecébe (3), Magyarlapádra (7), Torockószentgyörgyre (3), Torockóra (2), végül pedig a torockói Duna-házba látogattak el, ahol a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium (29) iskolakezdői részére adták át az ösztöndíjtámogatást.

November 23-án délután Tordára utaztak tovább a Szövetség képviselői, ahol a Jósika Miklós Líceum igazgatónője, Józan Erzsébet fogadta őket, majd az iskola diákjainak rövid ünnepsége után 1 harasztosi, 6 aranyosegerbegyi, 1 aranyosgyéresi, 4 bágyoni, 1 kövendi, 7 várfalvi és 15 tordai gyermek részesült a támogatásban.

Mindenhol nagy szeretettel fogadták őket – a szülők és pedagógusok egyaránt örömüket és köszönetüket fejezték ki mind az ösztöndíjakért, mind a más típusú pályázati lehetőségekért. Külön megemlítendő, hogy a Szövetség 2016-2017 között első ízben meghirdetett Szórványprogramját azóta is szép emlékekkel említik, bíznak annak megismétlésében, folytatásában.

Hírek - Magyar Iskolaválasztási Program