A Rákóczi Szövetség Beiratkozási Programja keretében Nagy Domonkos István és Katona Flóra 2018. szeptember 17. és 19. között a beregszászi, ungvári, illetve a nagyszőlősi járásban összesen 360 iskolakezdőnek adta át a Beiratkozási Program ösztöndíjait.

Az ösztöndíjátadások 20 iskolában valósultak meg a szülők jelenlétében.

Szeptember 20-án a Felső-Tisza vidéki településeken Katona Flóra és Dr. Ambrus Sándor Csaba adta át 6 iskolában, 162 iskolakezdőnek a támogatást. Az eseményeken részt vettek az elsős osztályok osztályfőnökei, illetve az iskolaigazgatók.

Huszton és Aknaszlatinán Huszti Gábor, Szirmabesenyő nagyközség polgármestere is részt vett az elsősök köszöntésére szervezett ünnepségen.

Az ösztöndíjátadás mögött nagyszabású társadalmi összefogás jött létre. Önkormányzatok, vállalkozások, magánemberek támogatták a kezdeményezést. Pozitívumként lehet értelmezni, hogy az ukrán ajkú szülők közül egyre többen íratják magyar iskolába gyermeküket. A Szövetség munkatársai hangsúlyozták, hogy az államnyelv mellett nagyon hasznos egy másik nyelv elsajátítása is, hiszen így több lehetőségük lesz a gyermekeknek az életben érvényesülni. A Szövetség munkatársai beszéltek a kisdiákok számára jövőben igénybe vehető lehetőségekről, melyeket a Rákóczi Szövetség nyújt, hogy jobban megismerhessék hazánkat, kultúránkat, egymást.

A szülők hálájukat és elismerésüket fejezték ki a Rákóczi Szövetség munkája iránt, könnyes szemekkel köszönték meg a támogatást, ami hatalmas segítség Kárpátalján.

Hírek - Magyar Iskolaválasztási Program